ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2016 | Mikrometoxos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2016

26.05.2016 17:55

 «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα Α’ τριμήνου  2016»

  •  Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €59 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,1% σε σύγκριση με το 2015.
  •  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση και ανήλθαν  σε €10,4 εκ., έναντι κερδών €6,7 εκ. το 2015 .

Στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει τα βασικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2016.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €59 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,1% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του τριμήνου κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 55,6%  και ανήλθαν στα  €10,4 εκ.

Διευκρινίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα των ενδιάμεσων περιόδων 2016 και 2015,  έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back)  κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018.

€ εκατ.

3Μ  2016

3Μ  2015

%  Μεταβολή

Όμιλος 
Κύκλος Εργασιών

59,0

56,7

4,1%

EBITDA(1)

10,4

6,7

55,6%

 

(1) Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

                         

Το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1970, και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης κατέχοντας κυρίαρχη θέση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απασχολώντας περισσότερους από 3.200 εργαζομένους. Τον Ιανουάριο του 2006 η «MARFIN INVESTMENT GROUP» (MIG) απέκτησε τον έλεγχο του Ομίλου και προχώρησε σε μια σειρά από επενδυτικές πρωτοβουλίες  με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας.  Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, σήμερα διαθέτει 3 νοσοκομεία στην Ελλάδα (ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ)  και ένα στην Αλβανία (ΥΓΕΙΑ ΤΙΡΑΝΩΝ), συνολικής δυναμικότητας 1.261 κλινών με 55 χειρουργικές αίθουσες, 30 αίθουσες τοκετών και 9 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Παράλληλα έχει παρουσία στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας με δύο Διαγνωστικά Kέντρα (ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), ένα  Κέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής (ΑΛΦΑLAB), ενώ διαθέτει εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης (YLOGIMED). Επιπλέον δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας, παραγωγής και εμπορίας ιατρικών καλλυντικών προϊόντων (BEATIFIC)»

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017