Ανακοίνωση- Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών αγροτών προς την ΔΕΗ

Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών αγροτών προς τη ΔΕΗ

 

Ανακοίνωση

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε στις 10 Μαρτίου 2016 ότι οι αγρότες θα μπορούν να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την Εταιρεία σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Σημειώνεται ότι από τους 206.317 δικαιούχους αγροτικού τιμολογίου οι 23.207 (11,2%) έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 1000 ευρώ, συνολικού ύψους 100,8 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 86,7% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών (116,2 εκατ. ευρώ) των δικαιούχων αγροτικού τιμολογίου.

* ,