Αναζητώντας «κρυμμένες αξίες» στο ταμπλό του ΧΑ – Συγκριτικό τεστ σε λιμάνια και νερά | Mikrometoxos.gr

Αναζητώντας «κρυμμένες αξίες» στο ταμπλό του ΧΑ – Συγκριτικό τεστ σε λιμάνια και νερά

23.01.2016 13:19

Αναζητώντας «κρυμμένες αξίες» στο ταμπλό του ΧΑ – Συγκριτικό τεστ σε λιμάνια και νερά

Από αρκετά στελέχη της αγοράς χαρακτηρίζονται εξαιρετικά φθηνές και με σημαντικά περιθώρια ανόδου.

Ο λόγος για τις εισηγμένες του κλάδου λιμανιών και νερών που αποτελούν και μια σημαντική κρατική συμμετοχή που θα μπορούσε να φέρει καλά χρήματα στα κρατικά ταμεία.

Ήδη για το μεγάλο λιμάνι της χώρας, τον ΟΛΠ, η διαδικασία ολοκληρώθηκε.. Ποια όμως είναι πιο φθηνή; Η μετοχή του ΟΛΠ, ή του ΟΛΘ; Στα νερά ποια μετοχή είναι πιο φθηνή, της ΕΥΔΑΠ ή της ΕΥΑΘ;

Σημειώνεται πως η μετοχή του ΟΛΠ το 2015 ενισχύθηκε κατά 25%, του ΟΛΘ υποχώρησε 5%, της ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 23% και της ΕΥΑΘ ενισχύθηκε 8%.

Επίσης, ο ΟΛΠ έδωσε μέρισμα 0,099 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ο ΟΛΘ έδωσε 1,95 ευρώ ανά μετοχή. Η ΕΥΔΑΠ μοίρασε 0,20 ευρώ ανά μετοχή και η ΕΥΑΘ και η ΕΥΑΠΣ 0,24 ευρώ ανά μετοχή.

Σε πρώτη λοιπόν ανάγνωση οι μετοχές των ΟΛΠ και ΕΥΔΑΠ έδωσαν κέρδη στο ταμπλό για τους μετόχους, ενώ των ΟΛΘ και ΕΥΑΘ έδωσαν περισσότερα κέρδη στην τσέπη των μετόχων. Σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη:

ΟΛΠ

Στο εννέαμηνο είχε: Καθαρή θέση 178,2 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 187 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 48,8 εκατ. ευρώ και πωλήσεις 75,4 εκατ. ευρώ με καθαρά κέρδη 12,1 εκατ. ευρώ. Στη χρήση 2014 είχε καθαρά κέρδη 6,7 εκατ. ευρώ . Η αποτίμηση στο ταμπλό είναι στα 341 εκατ. ευρώ και δίνει p/bv 1,91x, p/e (‘14) 50,9x και ξένα / ίδια 1,05x

ΟΛΘ

Στο εννεάμηνο είχε: καθαρή θέση 122,2 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 13,1 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 59,5 εκατ. ευρώ και πωλήσεις 38,1 εκατ. ευρώ με καθαρά κέρδη 13,1 εκατ. ευρώ. Στη χρήση 2014 είχε καθαρά κέρδη 20,9 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση στο ταμπλό είναι 232 εκατ. ευρώ και δίνει p/bv 1,9x, p/e (2014) 11,1x και ξένα/ίδια 0,10x.

ΕΥΔΑΠ

Στο εννεάμηνο είχε: Καθαρή θέση 942 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 636 εκατ. ευρώ με μηδενικό ωστόσο τραπεζικό δανεισμό, ταμειακά διαθέσιμα 254 εκατ. ευρώ και πωλήσεις 245 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 42,3 εκατ. ευρώ. Στη χρήση 2014 είχε καθαρά κέρδη 41,9 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση της είναι 508 εκατ. ευρώ και δίνει p/bv 0,53x, p/e (2014) 12x και ξένα/ίδια 0,67x.

ΕΥΑΘ

Στο εννεάμηνο είχε: Καθαρή θέση 144,4 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 46 εκατ. ευρώ, με μηδενικές τραπεζικές, ταμειακά διαθέσιμα 50,8 εκατ. ευρώ και πωλήσεις 53,4 εκατ. ευρώ με καθαρά κέρδη 7,4 εκατ. ευρώ. Στη χρήση 2014 είχε καθαρά κέρδη 13,3 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση είναι στα 103 εκατ. ευρώ και δίνει p/bv 0,71x, p/e (2014) 7,7x και ξένα/ίδια 0,32x.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ:

Με μια πρώτη ανάγνωση ο ΟΛΠ είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος (πωλήσεις) έναντι του ΟΛΘ αλλά οι αριθμοδείκτες του ΟΛΘ καθιστούν τη μετοχή πιο ελκυστική.

Στο ίδιο συμπέρασμα με μεγαλύτερη ωστόσο δυσκολία καταλήγει και η σύγκριση ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ.

Η πρώτη είναι μεγαλύτερη σαν εταιρεία, η δεύτερη ωστόσο έχει ταμείο που υπερκαλύπτει τις υποχρεώσεις της, ενώ έχει και καλή κερδοφορία. Η ΕΥΔΑΠ έχει καλύτερο δείκτη p/bv.

Πάντως και οι 4 εταιρείες δείχνουν πως μπορούν να δουν υψηλότερα επίπεδα στο ταμπλό, γιατί αξίζουν καλύτερης αποτίμησης.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017