‘Αλμα +213,13% οι ακάλυπτες επιταγές τον Μάιο του 2016 | Mikrometoxos.gr

‘Αλμα +213,13% οι ακάλυπτες επιταγές τον Μάιο του 2016

16.06.2016 12:01
Μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν κατά 48 εκατ. ευρώ
Στα 140 εκατ. ευρώ ανήλθαν στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 108 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2015. Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Μαΐου στα 111,5 εκατ. ευρώ, έναντι 78,7 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2015.
Στα τέλη Απριλίου έφτασαν στα 62,9 εκατ. ευρώ, ήτοι μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν κατά 48 εκατ. ευρώ!

Η αύξηση των ακάλυπτων επιταγών το Μάιο κινείται αντίθετα στη τάση μείωσης των επιταγών που καταγράφεται σταθερά τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα τόσο της μείωσης της κατανάλωσης όσο και της μείωσης της χρήσης τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΑ
(σε ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΩΝ
(σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.327 14.767.923 1.327 14.767.923
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.172 21.748.619 2.499 36.516.542
ΜΑΡΤΙΟΣ 997 17.663.928 3.496 54.180.470
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 750 8.768.235 4.246 62.948.705
ΜΑΙΟΣ 804 48.611.768 5.050 111.560.473

Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2016/2015
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2016/2015
ΠΟΣΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -20,44% -17,86% 20,53% -1,17%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -11,68% 47,27% -2,58% -18,46%
ΜΑΡΤΙΟΣ -14,93% -18,78% 7,78% 61,04%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -24,77% -50,36% -9,20% -17,93%
ΜΑΙΟΣ 7,20% 454,41% -12,32% 213,13%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΑ
(σε ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΩΝ
(σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3.719 5.732.692 3.719 5.732.692
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3.731 9.873.878 7.450 15.606.570
ΜΑΡΤΙΟΣ 3.093 5.552.639 10.543 21.159.209
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2.883 3.889.915 13.426 25.049.124
ΜΑΙΟΣ 2.811 3.516.351 16.237 28.565.475

Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2016/2015
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2016/2015
ΠΟΣΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -2,57% 1,85% -9,60% -18,13%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0,32% 72,24% -7,05% 19,98%
ΜΑΡΤΙΟΣ -17,10% -43,76% -18,07% 1,06%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -6,79% -29,94% -16,92% -17,73%
ΜΑΙΟΣ -2,50% -9,60% -13,75% -25,25%

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017