Ακολουθεί την “νότια” κίνηση της υποκείμενης Αγοράς και η Αγορά Παραγώγων

ΧΠΑ

Ακολουθεί την “νότια” κίνηση της υποκείμενης Αγοράς και η Αγορά Παραγώγων, ενώ μειωμένες ήταν οι συναλλαγές στο συμβόλαιο του δείκτη και ακόμα περισσότερο στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (46.732 συμβόλαια).
Στα 9.706 συμβόλαια του δείκτη, αυξήθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 3.375, 3.249 για τον Οκτώβριο, 126 για τον Νοέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 195) κινήθηκε μεταξύ 194 και 197,75 μονάδων και μείωσε την υπερτίμηση στο 0,19%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (11.495), Εθνική (5.406), Πειραιώς (14.619), Eurobank (11.891), ΟΠΑΠ (252), ΟΤΕ (640), ΔΕΗ (767), Motor Oil (136).
Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, στην Αγορά των δικαιωμάτων υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι επενδυτές προτίμησαν τα δικαιώματα αγοράς (700 τμχ) έναντι των δικαιωμάτων πώλησης (μόλις 11 τμχ), με την τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα να συρρικνώνεται στο 56%.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank (33.532.193 τεμ.), Eurobank (1.162.054 τεμ.), Πειραιώς (15.168.200 τεμ.), Εθνική (1.003.403 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

* ,