ΑΓΟΡΕΣ: Στον παλμό της ημέρας… | Mikrometoxos.gr

ΑΓΟΡΕΣ: Στον παλμό της ημέρας…

13.05.2016 14:04

ΑΤΤΙΚΗΣ: Την είδαμε στο 0087 που έδωσε και αγοραστικό. Πλέον μέσα στο μεγάλο χάσμα. Το 01560 στήριξη.. Τα επίπεδα προσφέρονται για διαχείριση θέσης…

Εμφάνιση image001.pngΕνσωματωμένη εικόνα 1

 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Στον… Βαγγέλη το επίπεδο του 420 είναι στόχος αλλά και κλειδί για την συνέχεια. Το 392 ή 384 είναι στήριξη σε περίπτωση διόρθωσης σε ημερήσιο, ενώ τυχόν κατοχύρωση του 420 σε μέρα μπορεί να δώσει συνέχιση στον τίτλο προς το 5. Διαχείριση θέσης στα επίπεδα έχει λογική μέχρι να δούμε την συνέχεια.

Ενσωματωμένη εικόνα 1

CRUDE: To crude συνεχίζει την οριζόντια κίνηση,  χτύπησε την πάνω αντίσταση στο 46,80  (έκανε και μέχρι το 47 ) και επιστέφει ξανά στο οριζόντιο κανάλι.

Ενσωματωμένη εικόνα 1

WHEAT: Αναμένεται ανοδική κίνηση και στο wheat , οι αποκλίσεις στους ταλαντωτές είναι εμφανείς και από καλά σημεία ,  με εύκολο σχετικά στόχο το 490 στον Ιούλιο μήνα .

Εμφάνιση image001.pngΕνσωματωμένη εικόνα 1

 

 

________________==============_________________

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. θα ανακοινώσει βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη για το Πρώτο Τρίμηνο 2016 την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΠΛΑΙΣΙΟ: Με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 10ης Μαΐου 2016 εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.766.164,00 Ευρώ, ήτοι 0,08 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο ποσό παρακρατείται βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (όπως ισχύει σήμερα) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θ΄ ανέλθει σε 0,068 Ευρώ.

ΠΛΑΙΣΙΟ: Με την παρακράτηση αυτή (15%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα στην Ελλάδα, αν ο δικαιούχος είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 2.950 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος.  Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

ΛΑΜΔΑ: Στις 12 Μαΐου 2016 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 3,97 ανά μετοχή, 7.730 μετοχές, συνολικής αξίας € 30.696,55.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Προέβη την 12/5/2016, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 24.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,7959 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 44.000,00 ευρώ.

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017