Αγης Βερούτης: Η αλήθεια είναι ισχυρότερη των ανθρώπων…

Ο Καραμανλης παρέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2009 έλλειμμα πιθανόν κάτω από 7,8%. Τον Σεπτέμβριο. Ένατος του εννέα. Όχι τον Δεκέμβριο. Τον Σεπτέμβριο.

Ως τον Δεκέμβριο του εννέα, ο ΓΑΠ έφτασε το έλλειμα του 2009 στο 15,6% πρώτον δίνοντας ένα έκτακτο εκλογικό μπόνους €1,2 δις επίδομα “λεφτά υπάρχουν” σε όποιους ήθελε, δεύτερον ξεπληρώνοντας στις 30/12 όλα τα χρέη των νοσοκομείων ύψους €7 δις, και τρίτον προσθέτοντας στο έλλειμμα του έτους 2009, €10 δις περιλαμβάνοντας τις εγγυήσεις δημοσίου για δάνεια που είχαν πάρει ΔΕΚΟ τα οποία ΔΕΝ είχαν καταπέσει.

Για να κανει το τρίτο ο ΓΑΠ άλλαξε τον τρόπο που η Ελλάδα επέλεξε να υπολογίζει το έλλειμμα και το χρέος.

Οι υπόλοιπες 28 χώρες της ΕΕ ΔΕΝ συνυπολογίζουν τις δημόσιες εγγυήσεις δανείων των ΔΕΚΟ τους στο κρατικό χρέος.

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και την αποφυγή συκοφαντιών.

Λάθη έκανε ο Καραμανλής, αλλά η εκτόξευση του ελλείμματος του 2009 δεν ήταν ένα από αυτά.

Υπόψιν ότι λόγω παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009, σχεδόν όλες οι χώρες της ευρωζώνης συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Γαλλίας, έπεσαν έξω και είχαν μεγαλύτερο έλλειμμα απο όσο υπολόγιζαν να έχουν.

Αυτά επειδή οι συκοφαντίες είναι και ποινικά κολάσιμες, και επειδή η αλήθεια ειναι καλό να αποκαθίσταται ανεξάρτητα αν κάποιος σας είναι αρεστός ή όχι.

Η αλήθεια είναι ισχυρότερη των ανθρώπων.