Έξι πραγματικότητες απέναντι στη μυθοπλασία

  • Έξι πραγματικότητες απέναντι στη μυθοπλασία

 

(Ι) Το αληθινό πρόβλημα είναι ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι μία φούσκα ομολόγων. Το 2008, όταν ξέσπασε η κρίση, το πρόβλημα αντιστοιχούσε σε 80 τρισ. Τώρα μιλάμε για περισσότερα από 100 τρισ. δολάρια. 

(2) Η αγορά παραγώγων που χρησιμοποιεί αυτή τη φούσκα ως ασφαλιστική δικλείδα ξεπερνά τα 555 τρισ. δολάρια.  

(3) Πολλές από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις, ακόμη και οι δήμοι έχουν χρησιμοποιήσει παράγωγα για πλαστά κέρδη και απόκρυψη του χρέους.

(4) Οι επιχειρήσεις σήμερα είναι περισσότερο εκτεθειμένες στα χρέη σε σχέση με το 2007, πριν ξεσπάσει η κρίση. Όπως επισημαίνει ο επενδυτής Stanley Druckenmiller το 2007 τα εταιρικά ομόλογα ήταν 3,5 τρισ. δολάρια, ενώ σήμερα είναι 7 τρισ, δηλαδή όσο και το 50% του ΑΕΠ των ΗΠΑ.


(5):  Οι Κεντρικές Τράπεζες είναι επίσης εκτεθειμένες το ίδιο ή και περισσότερο από όσο ήταν η Lehman Brothers πριν καταρρεύσει. Η μόχλευση της FED είναι 78 προς 1, της ΕΚΤ 26 προς 1, ενώ της Lehman Brothers… 30 προς 1.


(6):  Οι Κεντρικές Τράπεζες δεν έχουν ιδέα πώς να ξεφύγουν από τις στρατηγικές που έχουν ακολουθήσει. Τα πρακτικά της FED το 2009 δείχνουν ότι η J. Yellen ανησυχούσε για το πώς θα ξεφύγει από αυτή την κατάσταση όταν ο ισολογισμός της τράπεζας ήταν 1,3 τρισ. δολάρια και τώρα είναι… περισσότερα από 4,5 τρισ.

Από άρθρο της Phoenix Capital

* ,