Έλαστρον: Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 0,35 (υγιής) και η σχέση P/bv στο 0,10 (κάτι παραπάνω από αστεία) - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Έλαστρον: Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 0,35 (υγιής) και η σχέση P/bv στο 0,10 (κάτι παραπάνω από αστεία)

17.12.2015 16:18
  • ΕΛΑΣΤΡΟΝ:

Αποτιμάται 6,4 εκατ ευρώ με την τιμή της μετοχής του στο 0,3460 ευρώ και στο -43% από την αρχή της χρονιάς. Τα ίδια κεφάλαια-καθαρή θέση του ομίλου στις 30.9.2015 ανέρχονταν σε 64,2 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δανεισμός της σε 31,2 εκατ περίπου και τα ταμειακά διαθέσιμά του σε 8,5 εκατ. ευρώ.

Εξακολουθεί να καίει χρήμα, με τις ταμειακές λειτουργικές ροές του να πλησιάζουν τα 10 εκατ. στο 9μην0. Απασχολεί 187 άτομα προσωπικό από τα 183 στο 2014.  Σχεδόν τριπλασίασε τα Ebitda του από 0,86 σε 2,24 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 0,35 (υγιής) και η σχέση P/bv στο 0,10 (κάτι παραπάνω από αστεία)

 

  • ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ

 

Βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών εμφάνισε στο εννεάμηνο της χρήσης ο όμιλος Έλαστρον, ο οποίος είδε τον τζίρο του να ανέρχεται στα 45 εκατ. ευρώ από 38,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν, τα EBITDA να υπερδιπλασιάζονται και τις ζημίες προ φόρων να περιορίζονται στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA παρουσίασαν σημαντική άνοδο και ανήλθαν σε κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,9 εκατ. ευρώ, ενώ τέλος, τα αποτελέσματα πριν από τους φόρους βελτιώθηκαν επίσης και οι ζημίες περιορίστηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η βελτίωση των αποτελεσμάτων του ομίλου στο γ΄ τρίμηνο του έτους αλλά και στο σύνολο του εννεάμηνου αντανακλά την αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα, την επαναφορά της σταθερότητας στον ενεργειακό τομέα, καθώς και την πλήρη εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας του νεοσύστατου αγροτικού τομέα.

Συγκεκριμένα, στον χαλυβουργικό τομέα, η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων της μητρικής εταιρίας, καθώς και η περαιτέρω στόχευση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, άρχισε ήδη να αποτυπώνεται τόσο στην αύξηση της ποσότητας των εξαγωγών όσο και στην βελτίωση της συνεισφοράς αυτών στο συνολικό επίπεδο δραστηριότητας.

Η συνεχιζόμενη ωστόσο πτωτική πορεία των τιμών διεθνώς, ως επακόλουθο της σημαντικής επιβράδυνσης της οικονομίας της Κίνας, σε συνδυασμό με την ανεκμετάλλευτη υπερπροσφορά χαλυβουργικών ειδών, επηρέασε αρνητικά τις τιμές πώλησης των προϊόντων χάλυβα του ομίλου και κατ επέκταση το ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών του.

Αντιθέτως, στον ενεργειακό τομέα, η σταθεροποίηση των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η έλλειψη έκτακτων μέτρων συνετέλεσαν στην επιστροφή του κλάδου στην προσδοκώμενη κερδοφορία. Τέλος, στον αγροτικό τομέα του ομίλου, η περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικής του δυναμικότητας καθώς και η πλήρης απορρόφηση των προϊόντων του, συνεισέφεραν στην δημιουργία θετικών αποτελεσμάτων από τον 2ο ήδη χρόνο παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στον αγροτικό τομέα του ομίλου, η περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικής του δυναμικότητας καθώς και η πλήρης απορρόφηση των προϊόντων του, συνεισέφεραν στην δημιουργία θετικών αποτελεσμάτων από τον 2ο ήδη χρόνο παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: http://www.elastron.gr/

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017