Άνοδο 5,4% κατέγραψε ο όγκος πωλήσεων της Coca Cola HBC το γ’ τρίμηνο

Άνοδο 5,4% κατέγραψε ο όγκος πωλήσεων της Coca Cola HBC το γ’ τρίμηνο, ενώ στο εννεάμηνο εμφανίζει άνοδο 4,3%. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις υποχώρησαν κατά 2,7% στα 1,768 δις. ευρώ στο γ’ τρίμηνο και κατά 1,6% στο εννεάμηνο στα 4,919 δις. ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου,οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 5,4%, καθώς οι πρωτοβουλίες που είχαν επιφέρει θετικά αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο ενισχύθηκαν περαιτέρω από τις καλές καιρικές συνθήκες και την ευνοϊκή συγκριτική βάση σε ορισμένες από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.
Ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές επανήλθε σε τροχιά ανάπτυξης στη διάρκεια του τριμήνου, ιδιαίτερα στην Ιταλία και την Αυστρία. Το ισχυρό ελβετικό φράγκο συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων, ενώ το μείγμα πωλήσεων επηρεάστηκε αρνητικά από τον αυξημένο όγκο πωλήσεων στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών.
Στις αναπτυσσόμενες αγορές η αύξηση του όγκου πωλήσεων συνεχίστηκε , ιδιαίτερα στην Πολωνία και την Ουγγαρία, με όλες τις κατηγορίες προϊόντων να καταγράφουν θετικές επιδόσεις. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων επιβραδύνθηκε επηρεαζόμενος από το δυσμενές μείγμα προϊόντων και δικτύων διανομής.
Στις αναδυόμενες αγορές, η σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων στη Ρουμανία, τη Νιγηρία και την Ουκρανία, κυρίως στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, υπεραντιστάθμισε την πτώση του όγκου πωλήσεων στη Ρωσία. Ο αρνητικός αντίκτυπος από τη μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών παραμένει ισχυρός, επηρεάζοντας άμεσα τα έσοδα.