Άλλη μία φορά δοκιμαστική των ιστορικών στον ftse25

Άλλη μία φορά δοκιμαστική των ιστορικών στον f25

H κινέζικη επέλαση στα χρηματιστήρια επηρέασε και την Ελλάδα μιας και κινήθηκε με πτωτικό χάσμα με το 178 επίπεδο πλέον να γίνεται αντίσταση από στήριξη και stop στο short.

Οι 171 είναι κοντινή αντίσταση με το 163-65 να είναι στήριξη μας στην παρούσα. Η πίεση στο σύνολο της αγοράς με το κλείσιμο να κλείνει με μικρή αντίδραση στις 590 μονάδες.

Ουσιαστικά οι 580 είναι κύρια στήριξη που κατοχύρωση σε κλείσιμο θα δοκιμάσει αν μη τι άλλο τα χαμηλά μας ενώ οι 608 μονάδες έχουν γίνει αντίσταση.

ff

Ο τραπεζικός δέχτηκε και τις μεγαλύτερες πιέσεις με τρεις στις τέσσερις τράπεζες κάτω από την ΑΜΚ και με την ΑΛΦΑ να πλησιάζει σε αυτή.

Intraday position short stop 178

_________________________

Support: 165, 163 ,161

Resist.: 170, 171, 173, 175, 177

Daily spot market position short s/l 184

* ,