ΧA- Συνέντευξη: Η χρηματοδότηση από ιδιωτικά κεφάλαια επιστρέφει στην Ελληνική Αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών – Συνέντευξη

Του Μάνου Χατζηδάκη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ του περασμένου Σαββάτου 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

  • Η χρηματοδότηση από ιδιωτικά κεφάλαια επιστρέφει στην Ελληνική Αγορά

Συναντήσαμε την κ. Γεωργία Μουρλά***,  Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Εκδοτριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ρωτήσαμε για τα νέα δεδομένα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που έχει σήμερα το Χρηματιστήριο. 

………………….

To Χρηματιστήριο προχώρησε πρόσφατα σε τρεις νέες εισαγωγές αξιών ανανεώνοντας την γκάμα των προϊόντων τους προς τους επενδυτές αλλά και τις υπηρεσίες του προς τους εκδότες.  Σε ποιο είδος επενδυτών πιστεύετε ότι απευθύνονται και τι στόχο έχετε ως πάροχος Αγοράς ως προς τον εμπλουτισμό των νέων αυτών αγορών;

Πράγματι, τον τελευταίο μήνα έγιναν δύο εισαγωγές κινητών αξιών στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εγκρίθηκε η εισαγωγή μιας τρίτης η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.  Συγκεκριμένα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση τα εταιρικά ομόλογα της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  στην Εναλλακτική αγορά (ΕΝ.Α.) και οι μετοχές της INTERCONTINENTALINTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ  στην Κύρια Αγορά και εγκρίθηκε η εισαγωγή των εταιρικών ομολόγων που θα εκδώσει η HOUSEMARKET (η θυγατρική του Ομίλου Φουρλή που δραστηριοποιείται με τα καταστήματα IKEA στην Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία) στην Κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου.

Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο το ότι βλέπουμε αυξημένη κινητικότητα, αυτή την χρονική στιγμή. Συνδέεται με το γεγονός ότι αφενός, όπως ακούμε από αρκετούς, οι επιχειρηματίες έχουν αρχίσει να αισθάνονται την ανάγκη να προχωρήσουν σε υλοποίηση των πλάνων τους  και εξετάζουν την πρόσβαση στις αγορές, ως εναλλακτικού τρόπου χρηματοδότησης και αφετέρου, το ενδιαφέρον των επενδυτών για τοποθέτηση σε καλές μικρομεσαίες (ΜμΕ) ελληνικές εταιρίες έχει αρχίσει να εκδηλώνεται με πράξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες που κινήθηκαν πρώτες είναι ήδη εξοικειωμένες με το χώρο του Χρηματιστηρίου όπως επίσης ότι, η καθεμία επέλεξε να αξιοποιήσει διαφορετικό χρηματοδοτικό προϊόν και διαφορετική διαδικασία άντλησης κεφαλαίων επιλέγοντας, ανά περίπτωση, αυτή που έκρινε καταλληλότερη, για την περίπτωσή της, αγορά. Και οι δύο εταιρίες που ολοκλήρωσαν την εισαγωγή των αξιών τους, για την άντληση κεφαλαίων, απευθύνθηκαν σε περιορισμένο αριθμό, κυρίως ειδικών επενδυτών, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης και προσέλκυσαν επενδυτικά κεφάλαια, εταιρίες στρατηγικών συμμετοχών, highnetworthindividuals και ασφαλιστικές εταιρείες. Η HOUSEMARKET σχεδιάζει να αντλήσει κεφάλαια μέσω Δημόσιας Προσφοράς (η σχετική ενημέρωση θα είναι διαθέσιμη στο επόμενο διάστημα) και, ως εκ τούτου, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και ιδιώτες επενδυτές.

Η προετοιμασία που κάναμε τα τελευταία χρόνια στόχευε ακριβώς στο να είμαστε σε θέση να παρέχουμεεναλλακτικές, μέσω των αγορών μας σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και επενδυτών.Είμαστε ικανοποιημένοι που ήδη βλέπουμε κάποιες από αυτές τις δυνατότητες να αξιοποιούνται και αυτό είναι μόνο η αρχή. Εκτιμούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες, με ήδη εισηγμένες μετοχές ή και όχι, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (ώριμες  μεγάλου/ μεσαίου μεγέθους, αναπτυσσόμενες, νεοφυείς ), που θα επιδιώξουν να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές μας.

-Υπάρχει κάποιος στόχος ως προς το πλήθος των εταιριών που σκοπεύετε να προσελκύσετε στην Αγορά εταιρικών ομολόγων; 

Σημαντική προτεραιότητα για μας είναι, το προσεχές διάστημα, η αγορά να ενημερωθεί σωστά για τις δυνατότητες και τις εναλλακτικές που προσφέρει η Αγορά εταιρικών ομολόγων. Αυτό προϋποθέτει την σωστή ενημέρωση των επιχειρήσεων, των επενδυτών και των επαγγελματιών της κεφαλαιαγοράς που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση του θεσμού. Η ενημέρωση και η ορθή κατανόηση είναι βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας υγιούς και αποτελεσματικής αγοράς για την εναλλακτική χρηματοδότηση των ΜμΕ επιχειρήσεων που πιστεύουμε ότι θα είναι εξαιρετικά επωφελής για τις επιχειρήσεις, τους δυνητικούς επενδυτές και την ελληνική οικονομία στο σύνολό της.

Στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και με  δεδομένη τη συνέχιση της διαδικασίας απομόχλευσης του τραπεζικού συστήματος, είναι ελάχιστες οι ελληνικές ΜμΕ που δεν έχουν επιτακτικές ανάγκες χρηματοδότησης της λειτουργίας και των επενδυτικών τους πλάνων. Είναι λογικό, η χρηματοδότηση μέσω της αγοράς εταιρικών ομολόγων να απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό εταιρειών και εκτιμώ ότι, επειδή το θεσμικό πλαίσιο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτο, θα μπορούσε να προσφέρει λύσεις σε σημαντικό ποσοστό εξ αυτών. Ήδη είδαμε ότι οι ΕΝ.Α. μπορεί να  λειτουργήσει αποτελεσματικά για άντληση κεφαλαίων κάτω των 5 εκατ. ευρώ και θεωρώ ότι θα αποδειχθεί ότι, μέσω των αγορών μας, μπορεί να καλυφθεί και το μεγάλο κενό που υπήρχε για άντληση ποσών μέχρι περίπου 100 εκ. ευρώ (όπου κυμαίνεται η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών εταιρειών).

Προφανώς οι λύσεις που προσφέρουμε δε θα είναι προσβάσιμες σε όλες τις εταιρείες αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι μία εταιρία η οποία διαθέτει τις προϋποθέσεις για την άντληση κεφαλαίων μέσω εταιρικών ομολόγων, θα έχει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα για την έκδοση και να κάνει τις σωστές επιλογές για την εισαγωγή των ομολόγων, με τη βοήθεια ενός επαγγελματία της αγοράς, και σε σύντομο χρονικό διάστημα να  αντλήσει τα κεφάλαια που έχει ανάγκη από την αγορά. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε πολύ καιρό και οι προσπάθειές μας για την περαιτέρω ενεργοποίηση  του οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς και της σωστής ενημέρωσης επιχειρηματιών και δυνητικών επενδυτών θα εντατικοποιηθεί το επόμενο διάστημα. 

Παράλληλα παρατηρούμε ότι η κινητικότητα για την προσέλκυση νέων δυναμικών εταιριών συνεχίζεται με τις πρόσφατες παρουσιάσεις  7 μη εισηγμένων εταιριών φέτος το καλοκαίρι στην αίθουσα του ΧΑ. Έχετε κάποιο αρχικό ενδιαφέρον από εταιρίες αυτού του είδους;

Προφανώς, η προσέλκυση νέων εταιριών και την εισαγωγή των κινητών αξιών τους στις αγορές του ΧΑ αποτελεί βασικό μας στόχο.  Ωστόσο, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες μας για την προβολή μη εισηγμένων επιχειρήσεων στους συμμετέχοντες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς δε συνδέεται στενά με αυτό τον στόχο.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ελληνικές επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν και διακρίνονται για την αναπτυξιακή τους πορεία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία, την εξαγωγική τους δραστηριότητα και τις προοπτικές τους πρέπει να προβληθούν και να αποτελέσουν λαμπρά παραδείγματα και πηγές έμπνευσης για τον επιχειρηματικό χώρο και την κοινωνία μας  ευρύτερα. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολύ αξιόλογες ελληνικές επιχειρήσεις που είναι ελάχιστα γνωστές. Υπάρχουν πολύ εντυπωσιακές «ιστορίες» που πρέπει να ακουστούν και να προβληθούν.

Το Χρηματιστήριο, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια σειρά πρωτοβουλιών για τη στήριξη της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, τόσο μέσω της υιοθέτησης ενεργειών προβολής εταιριών, όπως οι τελευταίες παρουσιάσεις εταιριών, προβολής συγκριμένων κλάδων δραστηριοποίησης, όπως η προβολή του κλάδου μεσογειακής διατροφής (GreekFood), υποστήριξης διαγωνισμών επιχειρηματικής καινοτομίας, όσο και μέσω πρωτοβουλιών για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου χρηματοδότησης και στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Βλέπουμε ότι έχουμε όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση τόσο από τους επιχειρηματίες όσο και από αυτούς στους οποίους απευθυνόμαστε και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε αυτές τις πρωτοβουλίες.

Από τις επαφές που έχετε με ξένους επενδυτές αλλά και από τους αναδόχους, που βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς κλάδων/αντικειμένου ή μεγέθους σε επιχειρηματική δραστηριότητα;

Μέσω της επαφής μας με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα όλα τα χρόνια της κρίσης έχουμε καταγράψει το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν για επένδυση σε ελληνικές εταιρείες. Αρκετοί εξ αυτών, έχουν ήδη επενδύσει στις μεγαλύτερες και πιο αξιόλογες επιχειρήσεις οι οποίες διαπραγματεύονται στην αγορά μας. Έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση και κατανόηση αυτών των εταιρειών και, όπως μας λένε, ιδιαίτερη εκτίμηση για τις διοικήσεις τους που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες αλλά και για την επιχειρηματική δεινότητα των Ελλήνων γενικότερα.

Ωστόσο, ενώ αναζητούν νέες εταιρείες για να επενδύσουν, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει η ανάλογη προσφορά. Το ενδιαφέρον για επένδυση εστιάζεται κυρίως σε χαρακτηριστικά όπως, τα οικονομικά μεγέθη (οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές ενδιαφέρονται για επενδύσεις μεγάλου μεγέθους) ο δυναμισμός της ομάδας διοίκησης, οι προοπτικές της εταιρίας αλλά και του κλάδου δραστηριοποίησής της, το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησής της, καθώς και η εξωστρέφειά της. Είναι σαφές ότι δεν είναι πολλές οι ελληνικές επιχειρήσεις που συνδυάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά και, ακόμη και αυτές που διαθέτουν όλα τα υπόλοιπα, είναι ΜμΕ και δεν διαθέτουν το απαραίτητο μέγεθος.

Όπως γνωρίζετε, προκειμένου να προσφέρουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα, τα τελευταία χρόνια προωθήσαμε την ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία επενδυτικών οχημάτων (Listedfunds) τα οποία θα επενδύουν σε ΜμΕ.  Μέσω της εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο, τα Listedfunds τα οποία θα έχουν σημαντικό μέγεθος, θα μπορούν να προσελκύουν επενδύσεις από το εξωτερικό και να επενδύουν, με τη σειρά τους, σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες ελληνικές ΜμΕΕκτιμώ ότι ωριμάζουν οι συνθήκες για να δούμε τη δημιουργία των πρώτων οχημάτων στο επόμενο διάστημα.

Τα φορολογικά κίνητρα σαφώς θα βοηθούσαν την πιο ζωηρή άντληση ρευστότητας από το ΧΑ. Ωστόσο η δύσκολη οικονομική συγκυρία φαίνεται ότι δεν επιτρέπει στην παρούσα φάση την μείωση ή την αναστολή κάποιων φορολογικών επιβαρύνσεων για τις εισηγμένες εταιρίες. Από την πλευρά του το ΧΑ πως θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρίες να αντλήσουν ρευστότητα απλοποιώντας την διαδικασία ή μειώνοντας το κόστος της. Ποιο είναι το κόστος μιας αναδοχής για παράδειγμα για ένα εκατ. ευρώ; Έχετε μειώσει τα έξοδα συνδρομών και συναλλαγών;

Κατανοούμε  τις πιεστικές δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας, πιστεύουμε όμως ότι η παροχή φορολογικών κινήτρων, είτε σε εταιρείες  για να εισάγουν τις μετοχές τους ή εταιρικά ομόλογα,  είτε σε  επενδυτές ανάλογα με αυτά που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες,  θα  τονώσουν την ελληνική επιχειρηματικότητα, μέσω της προσέλκυσης νέων κεφαλαίων θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας και τελικά θα αποφέρουν επιπλέον φορολογικά έσοδα πολλαπλάσια των κινήτρων. Η προσέλκυση εταιρειών για νέες εισαγωγές  και  η αξιοποίηση των επενδυτικών οχημάτων που προσφέρει  η Ελληνική Κεφαλαιαγορά (ΑΕΕΑΠ, ΕΚΕΣ, ΑΚΕΣ, ETFs)  θα δώσει την δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων που θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία και μέσων των νέων επενδύσεων θα αυξηθεί η φορολογητέα ύλη. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Κρατικών ενισχύσεων προσαρμόστηκε ώστε να επιτρέπει την παροχή φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων μέσω της αγοράς, από ΜμΕ. Οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη παρέχουν φορολογικά κίνητρα προς τις εταιρείες αλλά και προς τους επενδυτές για να επενδύουν σε ΜμΕ. Υπάρχουν σημαντικά παραδείγματα πολύ επιτυχημένων πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στην Αγγλία στην Ισπανία κλπ.

Αναφορικά με το κόστος άντλησης κεφαλαίων, αλλά και γενικότερα το κόστος παραμονής στις αγορές μας, είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών το  2013 προχώρησε σε αναθεώρηση της τιμολογιακής του πολιτικής, μειώνοντας σημαντικά τόσο το κόστος άντλησης κεφαλαίων αλλά  και τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες του προς τις εισηγμένες εταιρίες. Οι χρεώσεις του ομίλου μας και ιδιαίτερα για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση μικρότερη των 100 εκατ. ευρώ είναι από τις πλέον ανταγωνιστικές στην Ευρώπη, γεγονός που έχει αναγνωριστεί και από τους επαγγελματίες της αγοράς.

Τέλος, θέλω να σημειώσω ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης των εταιρειών στο χρηματιστήριο, δεδομένης της σημασίας που της προσδίδεται στην παρούσα συγκυρία, έχει ενταχθεί στην φιλοσοφία του ΕΣΠΑ.  Στο πλαίσιο αυτό, oι δαπάνες προετοιμασίας μιας ΜμΕ για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο και οι δαπάνες διαδικασίας εισαγωγής, θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες και επιδοτούνται μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Αυτή είναι μια σημαντική δυνατότητα που μένει να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις.

………………………………………………………………..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ από τον μ/μ…

***Γεωργία Μουρλά 
Γεωργία Μουρλά
 

Η Γεωργία Μουρλά είναι Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Εκδοτριών της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών» από το Μάιο του 2011.

Εργάστηκε πάνω από 25 χρόνια σε επιχειρήσεις παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, φθάνοντας το επίπεδο του Partner στο Management Consulting Services Division στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers & Επικεφαλής των υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης στην εταιρεία Planet Ernst & Young στην Αθήνα. Είναι εξειδικευμένη στη στρατηγική, διαχείριση αλλαγών, αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρειών και ομίλων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Έχει Άδεια Ορκωτού Λογιστή τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα (είναι Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και της Ουαλίας και του Σώματος Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα) και είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science στη Χημεία από το King’s College, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.