Χ.Α.: Oι νέες στηρίξεις και αντιστάσεις για τον Ftse25

Χθες είχαμε συνέχιση της κίνησης με νέο χαμηλό και κλείσιμο λίγο πάνω από τις 700 μονάδες.

Οι 206 μονάδες του f25 είναι τώρα η κοντινή στήριξη του, της οποίας επιβεβαιωμένη διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 199, ενώ το 210 -212 είναι πλέον η κοντινή αντίσταση που με κατοχύρωση της μπορεί να δοκιμάσει το επίπεδο των 216-217 μονάδων.

Το stop για τους Short παραμένει στο 221 ενώ στο ημερήσιο κατεβαίνει στο 226.

Πλέον πίεση έχουμε και σε τίτλους που κράταγαν το προηγούμενο διάστημα και αυτό είναι το επικίνδυνο της κατάστασης.

Ουσιαστικά αν ο ΓΔ δεν συντηρήσει το 685-700 μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τις 600-630 μονάδες, ενώ είναι απαραίτητη έστω και ψυχολογικά μία ενδιάμεση συμφωνία της Παρασκευή.

Ο τραπεζικός βραχυπρόθεσμα έδειξε ότι μπορεί να βγάλει αντίδραση, χωρίς φυσικά αυτό να αλλάζει την πτωτική του τάση.

Intraday position Short stop 221

_________________________

Support: 206, 205, 202, 199

Resist.: 210, 212, 215, 217

FAST FINANCE

Ηλίας Ζαχαράκης

* ,