Χ.Α.: Τα ίδια, ως συνήθως, με την αγορά να προσγειώνεται στο 61% της κίνησης…

“Same as usual”…

Ξεκίνημα με χάσμα, με την αγορά να προσγειώνεται στο 61% της κίνησης και με το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς να κλείνει με σημαντικές απώλειες.

Ενσωματωμένη εικόνα 1

Το stop του Long στο 1475 με το 1489 να είναι κοντινή στήριξη και με το 1476 η επόμενη. Αντίστοιχα το 1503 και 1513 έχει γίνει αντίσταση και μόνο κατοχύρωση του δεύτερου μπορεί να δώσει και πάλι κίνηση στα υψηλά.

Ο Στασινόπουλος για ακόμα μία φορά αφήνει κάποιους μετόχους στα “κρύα του λουτρού” μιας και αποφάσισε να απορροφήσει ΕΛΚΑ και ΣΩΛΚ με μία εταιρία του εξωτερικού σε αναλογία που ζημιώνει τους μετόχους των ΣΩΛΚ και ευνοεί αντίστοιχα αυτούς των ΕΛΚΑ.

Δεν ξεχώρισε κάποιος τίτλος, με εξαίρεση ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΕΕΕ που δεν δέχτηκαν ιδιαίτερες πιέσεις. Πολύ καλή παρουσία από τις ΤΙΤΚ, ΕΛΠΕ, ΦΦΓΚΡΠ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ.

Intraday position long stop 1475

_____________________________

Support : 1485,1476, 1461

Resist : 1503,1513, 1528,1537

Daily spot market position LONG s/l 1464

fast fina

* ,