Χ.Α.: Ο f25 σε ημερήσιο γράφημα έχει κρατήσει το Long αγοραστικό σήμα

  • Τεχνικά η αγορά η αγορά σε ημερήσιο γράφημα έχει κρατήσει το Long της αγοραστικό σήμα με το stop μας να είναι μία ανάσα. Ουσιαστικά οι τίτλοι που έχουν μακροπρόθεσμους ξένους επενδυτές κρατούν χαρακτήρα και είναι ίσως και αυτές που θα πρωταγωνιστήσουν σε περίπτωση που η οικονομία βρει τον ανοδικό της δρόμο.
Μία κατοχύρωση του 236-238 επιπέδου ειδικά σε εβδομάδα μπορεί να δώσει μία καλή ανοδική ανάσα στον f25 προς τις 260 μονάδες. Αντίστοιχα μία διάσπαση του 225 μπορεί να βγάλει εκ νέου πωλητές προς τις 200 μονάδες. Ο τζίρος στην παρούσα είναι ιδιαίτερα χαμηλός και δεν βοηθάει στην λήψη αποφάσεων.

Ο τραπεζικός κλάδος έχει κάνει μία βάση στην ζώνη των 540 μονάδων ενώ το stop μας είναι κλείσιμο κάτω από τις 546 μονάδες. Αντίστοιχα η ζώνη των 600 μονάδων είναι κύρια αντίσταση του και μόνο κατοχύρωση μπορεί να δώσει εκτόνωση κίνηση.

ΟΠΑΠ και ΜΥΤΙΛ συντηρούν τις Long τους θέσεις ενώ ο τίτλος της ΕΧΑΕ έκλεισε πάνω στο make or break του στην συνεδρίαση της Πέμπτης μιας και κατοχύρωση του 495 σε μέρα μας δίνει αγοραστικό σήμα.

* ,