Χ.Α.: Μπορεί να δοκιμάσει μία αντίδραση από τις 703 μονάδες…

Η διάσπαση του 728 έδωσε συνέχιση της κίνησης. Το 703 επίπεδο είναι μία κοντινή στήριξη που μπορεί να δοκιμάσει μία αντίδραση

 

Διάσπαση του επιπέδου μπορεί να μας φέρει στις 685 μονάδες ενώ η κάτω μεριά του μεσοπρόθεσμου καναλιού είναι αισθητά χαμηλότερα

Σε κάθε περίπτωση όσο παραμένει κάτω από το 760 επίπεδο σε μέρα παραμένουμε πτωτικοί, ενώ το 730 είναι κοντινή επιθετική αντίσταση…

Fast Finance Sec.

 

 

 

 

 

* ,