Χ.Α.: Η τεχνική προσέγγιση με λίγα λόγια για τους βασικούς δείκτες

(από τον Ηλ.Ζαχαράκη της Fast Finance):

Στην περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης και με βάση τα ημερήσια διαγράμματα, η επόμενη “μάχη” μπορεί να δοθεί στις 320 μονάδες, όμως η υπέρβαση του παραπάνω επιπέδου θα απαιτήσει σημαντική αύξηση των συναλλαγών.

Οι 309 μονάδες δείχνουν σαν πρώτη στήριξη, ενώ όσοι βραχυπρόθεσμοι έσπευσαν να ανοίξουν “long” θέσεις, ας έχουν υπ΄ όψιν τους το επίπεδο των 305,5 μονάδων (934 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη).

Ο Τραπεζικός έχει πολύ σημαντικό επίπεδο αντίστασης το επίπεδο των 130. Μία κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει συνέχιση, ενώ το 125 είναι κοντινή και το 121 κύρια στήριξη στην παρούσα φάση.

* ,