Χ.Α.: Η τεχνική προσέγγιση δια χειρός Απόστολου Μάνθου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: “Με μεγάλη αμφιβολία για τη μετέπειτα πορεία ο Γενικός Δείκτης κοντοστέκεται διαγραμματικά πάνω από το κρίσιμο όριο των 847 με 830 μονάδων…
Προσπαθώντας να διερευνήσει τις όποιες Ευρωπαϊκές πολιτικοοικονομικές προθέσεις ενός αρκετά δύσκολου κράματος πολιτικών κυρίως σκέψεων, γιατί κακά τα ψέματα περί αυτού πρόκειται”, τονίζει ο Απόστολος Μάνθος.
Τεχνικά, τώρα, εάν ο Δείκτης μπορέσει να διαφύγει με επιτυχία πάνω από τις 900 μονάδες θα βάλει τις βάσεις για την επόμενη βραχυχρόνια κίνηση προς τις 960 με 980 μονάδες.
Αντιθέτως εάν ο Γενικός Δείκτης χάσει “κάτω από τα πόδια του” το επίπεδο των 825 μονάδων, με τουλάχιστον 2 ημερήσια κλεισίματα κάτω από εκεί, τότε θα πρέπει να αναμένουμε βίαιο κύμα ρευστοποιήσεων προς το σημείο αναφοράς των “Bears”, στις 760 μονάδες.
Δυστυχώς μια τέτοια κίνηση θα προεξοφλεί αρνητικές εξελίξεις, που δύσκολα θα μπορούσαν να “ιαθούν” στη διαγραμματική πορεία του Δείκτη.
Επίσης ο μεγάλος τζίρος συναλλαγών σε συνάρτηση με τη μεγάλη μεταβλητότητα και τις αποτυπωμένες πάνω και κάτω σκιές, στα ημερήσια candlesticks, μέσα σε ένα στενό εύρος τιμών αναδύουν την αυξημένη πίεση και επενδυτική κόπωση στην αναμονή κάποιων επουσιωδών ανακοινώσεων.
Στοιχείο, που αυξάνει ακόμα πιο πολύ τον “ατμό” στην εκτόνωση της επόμενης κίνησης.
Όσον αφορά το δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης το σημείο εκείνο το οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του δείκτη και αντιπροσωπεύει την κάτω πλευρά του καναλιού είναι οι 245 μονάδες.
“Πιθανή καθοδική λύση της εν λόγω περιοχής με αυξημένο τζίρο συναλλαγών θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο για την επαναπροσέγγιση των 220 μονάδων.
Στη περίπτωση όμως, που ο δείκτης δηλώσει ισχυρό ‘πάτημα’ πέριξ των 250 μονάδων τότε θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να κάνει ένα ανοδικό ‘ταξίδι’ προς το ψυχολογικό όριο των 300 μονάδων” αναφέρει ο υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης και επενδυτικής κατεύθυνσης της Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ.
* ,