Χ.Α.: Η μακροχρόνια τάση παραμένει καθαρά καθοδική

Κάθε άνοδος ευκαιρία για πώληση υποστηρίζει ο Αβράμης Δεσπότης
Η αγορά βρήκε στήριξη στις 700 μονάδες που αποτελεί την 161,8% επέκταση Fibonacci στην κίνηση από τις 850 μονάδες στις 1050 μονάδες.
Η διάσπαση των 850 μονάδων δημιούργησε ένα προσωρινό πυθμένα στα ημερήσια γραφήματα με στόχο τις 950 μονάδες και σε επέκταση τις 1050 μονάδες αναφέρει σε ανάλυση της η Tradepedia του γνωστού τεχνικού αναλυτή – με τις εύστοχες προβλέψεις – Αβράμη Δεσπότη.
Όμως η μακροχρόνια τάση παραμένει καθαρά καθοδική όσο και σε μοτίβο τιμών χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες όσο και σε επίπεδο ταλαντωτών – Macd κάτω από το 0 τιμές και κάτω από τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινητούς μέσους όρους.
Όσο η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται κάτω από τις 1050 μονάδες οποιαδήποτε άνοδος θεωρείται ευκαιρία για πώληση. Οι 950 μονάδες αποτελούν μια πολύ ισχυρή αντίσταση καθώς εκεί βρίσκονται πολλαπλά επίπεδα αντίστασης.
Οι επενδυτές πρέπει να είναι σε εγρήγορση στις περιοχή των 950 μονάδων όπου αναμένουμε σημεία αντιστροφής για επανατοποθέτηση σε θέσεις short με στόχο τα χαμηλά των 700 μονάδων και ακολούθως τον μακροχρόνιο στόχο που θέσαμε από το Ιούνιο του 2014 όταν το ΧΑ ήταν στις 1270 μονάδες…δηλαδή στις 500 μονάδες. Καθαρή διάσπαση των 950 μονάδων – παρ΄ όλο που θεωρείται το λιγότερο πιθανό σενάριο θα μας οδηγήσει στις 1050 μονάδες.

Τεχνικό γράφημα για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου

www.bankingnews.gr

* ,