Χρηματιστήριο δύο ταχυτήτων από την Δευτέρα - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Χρηματιστήριο δύο ταχυτήτων από την Δευτέρα

31.07.2015 20:05
 Συντάκτης: Βασίλης Γεώργας

Αγορά δύο ταχυτήτων με διαχωρισμούς ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους επενδυτές, θα είναι το Χρηματιστήριο της Αθήνας που θα ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα.

Όπως αναμένονταν με την υπουργική απόφαση Τσακαλώτου, τίθεται αυστηρός περιορισμός για την αξιοποίηση υφιστάμενων τραπεζικών καταθέσεων για αγορές μετοχών από τους Έλληνες επενδυτές και επιβάλλεται η δημιουργία νέων τραπεζικών λογαριασμών όπου θα κατατίθενται νέα κεφάλαια για αγορές. Για τους αλλοδαπούς επενδυτές προβλέπεται πλήρης ελευθερία κινήσεων και εκροής κεφαλαίων.

Προβλέπεται απόλυτη απαγόρευση εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία δεν θα μπορούν να ρευστοποιηθούν ώστε να αποτελέσουν «νέο χρήμα», προκειμένου να μην προκληθούν ζητήματα ευστάθειας στον τραπεζικό κλάδο και τις ΑΕΔΑΚ στην περίπτωση μαζικών εξαγορών.

Σημαντική παράμετρος: θα μπορούν να χρησιμοποιούνται οι καταθέσεις για τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών.

Τι λογίζεται νέο χρήμα – Εξαιρούνται τα αμοιβαία κεφάλαια

Ως νέα κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές μετοχών και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων θεωρούνται:

  • Τα εμβάσματα από το εξωτερικό,
  • Τα μετρητά που κατατίθενται στις χρηματιστηριακές
  • Τα πιστωτικά υπόλοιπα επενδυτών που βρίσκονται ελεύθερα στους κωδικούς τους
  • τα κεφάλαια από πώληση υφιστάμενων μετοχών, ομολόγων αλλά όχι τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
  • Τα κεφάλαια που προέρχονται από επιστροφή ασφαλειών (margin),
  • Τα χρήματα από πληρωμές τοκομεριδίων, μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου κ.ά
  • Κεφάλαια από πιστώσεις προερχόμενες από θέσεις σε παράγωγα (ΣΜΕ, swaps, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου κ.ά)

Η απόφαση του ΥΠΟΙΚ για το Χ.Α.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017