Χαρακιές για Dax, S+P500, Dow και Euro-Dlr

DAX: Το 10800 για ακόμα μία φορά κράτησε σαν στήριξη δίνοντας και το 11250 επίπεδο. Το 11058 είναι η κοντινή και το 10950 η κύρια στήριξη στην παρούσα φάση…

DAX: Ενώ μία διάσπαση του 11250 μπορεί να μας δώσει το 11360 επίπεδο. Σήμερα θυμίζουμε έχει λήξη.

S+P 500: H διάσπαση του 2107 μας έδωσε συνέχιση της κίνησης με στόχο το 2130-2140 επίπεδο. Σήμερα λήξη συμβολαίων.

S+P: Μετά το άνοιγμα θέλει προσοχή. Το 2106 είναι κοντινή σημαντική στήριξη μας και κύρια το 2100. Stop το 2087.

DOW: H διάσπαση του 18080 έφερε το 18180 επίπεδο που είναι κοντινή κύρια αντίσταση.Κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει τα υψηλά μας στο 18330.

DOW: Κοντινή στήριξη το 18080 που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 18000. Το 17860 το stop. Σήμερα εχει λήξη που θέλει προσοχή αμέσως μετά.

ΕΥΡΩ-ΔΟΛ: Το 1,1410 διασπάστηκε ενδοσυνεδριακά χωρίς να τα καταφέρει σε κλείσιμο. Το 1,1350 η κοντινή στήριξη…

ΕΥΡΩ-ΔΟΛ: Διάσπαση του 1,1350 μπορεί να μας φέρει στο 1,1280. Αντίστοιχα το 1,1416 είναι αντίσταση.

ΕΥΡΩ-ΔΟΛ: Κατοχύρωση του 1,1410 θα δώσει σημαντική κίνηση, πιθανόν στο 1,1550 -1,1600 επίπεδο.

* ,