Χαλκόρ: Το πρόβλημα εδώ ακούει σε μία μόλις λέξη… Δανεισμός!

ΧΑΛΚΟΡ: Τα ίδια κεφάλαια, από 51,4 εκατ., μειώθηκαν σε 25,6 εκατ. ευρώ
στις 30.9.2014, αλλά τρεις μήνες αργότερα βρέθηκαν στα 120,83 εκατ.
ευρώ λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων του ομίλου.

*** Ο δανεισμός αυξήθηκε σε 604,2 εκατ., από 572,2 εκατ. ευρώ στο
περυσινό 12μηνο. Δηλαδή, είναι 5 φορές τα ίδια! Αυτή είναι μία
μόχλευση εξαιρετικά δυσχερής, αν μη τι άλλο…

*** Οι συνολικές υποχρεώσεις, αυξήθηκαν σε 817,7 εκατ., από 735,8
εκατ. ευρώ στο 2013.

*** Τζίρος 817,7 εκατ.ευρώ, ζημίες 51,3 εκατ. ευρώ [από 58 εκατ.] και
αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές 70,4 εκατ. εφέτος, από αρνητικές 37
εκατ. πέρυσι [περίπου].

Με αυτή την κακή εικόνα, λοιπόν, οι αμοιβές που ενέγραψε η Χαλκόρ στον
ισολογισμό της, για μέλη του Δ.Σ. και διοικητικά στελέχη, ανήλθαν
«μόλις» σε 4,1 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος της Χαλκόρ προσφέρει εργασία σε 2413 άτομα [2440 άτομα στο
2013]. Αποτιμάται σε 31 εκατ. ευρώ [p/bv 0,26] στη τιμή του 0,3060
ευρώ μετά το χθεσινό -9,73% που συνοδεύτηκε από προσφορές 8 χιλ. τμχ
αξίας 2,5 χιλ. ευρώ…

ΧΑΚΟΡ: Με την book value στα 1,1900 ευρώ… Με χαμηλό 12μήνου στο
0,2440 και υψηλό στο 0,8150 πριν ακριβώς ένα χρόνο…Το πρόβλημα εδώ
ακούει σε μία μόλις λέξη… Δανεισμός…