Χαλκόρ: Επενδύσεις μισό δισ. την τελευταία 15ετία – Στρατηγικός στόχος η αύξηση των μεριδίων αγοράς | Mikrometoxos.gr

Χαλκόρ: Επενδύσεις μισό δισ. την τελευταία 15ετία – Στρατηγικός στόχος η αύξηση των μεριδίων αγοράς

06.05.2015 02:08

Επενδύσεις 48 εκατ. ευρώ, από τις οποίες το μεγαλύτερο ποσό αφορούσε τον όμιλο Ελληνικά Καλώδια και συγκεκριμένα την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων, υλοποίησε πέρυσι ο όμιλος Χαλκόρ, ο οποίος από το 2000 και μετά έχει επενδύσει 498 εκατ. ευρώ στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής.
Αυτό ανέφερε μεταξύ των άλλων η διοίκηση του ομίλου Χαλκόρ στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της  προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).
Η διοίκηση του ομίλου σημείωσε επίσης πως στο πλαίσιο των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό καθώς και τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση των οικονομιών των χωρών της Ευρωζώνης, ο όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά και καινοτόμα προϊόντα. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την περεταίρω ενίσχυση και διείσδυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές και των ΗΠΑ, καθώς το ισχυρό δολάριο θα βοηθήσει περισσότερο τις εξαγωγές και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του.
Επιπλέον, και την τρέχουσα χρήση η βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης παραμένει κύρια προτεραιότητα. Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του ομίλου  και στη δυναμική παραγωγική του βάση με τις δέκα κύριες βιομηχανικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Επίσης έγινε αναφορά στα προϊόντα του Ομίλου καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα το εξωτερικό, όπου η πρόσφατη εξαγορά της Reynolds Cuivre αλλά και Joint Venture επένδυσης σωλήνων με πελάτη της Χαλκόρ στην Τουρκία (Cantas) ενίσχυσαν τις προοπτικές του Ομίλου.
Οι εκπρόσωποι της εταιρείας τόνισαν ότι το 2014 η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη παρέμεινε αναιμική και η ελληνική αγορά, μετά από σχεδόν έξι έτη ύφεσης, εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης. Εν μέσω του κλίματος αυτού ο όμιλος Χαλκόρ πέτυχε την αύξηση των μεριδίων αγοράς του στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα, για τη χρήση 2014, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,080 δισ. ευρώ μειωμένος κατά 2%, ως αποτέλεσμα της μειωμένης τιμής του χαλκού συγκριτικά με το 2013, αλλά και στις μειωμένες τιμές κατεργασίας σε όλα τα προϊόντα εκτός των σωλήνων. Αντίθετα ο όγκος πωλήσεων σημείωσε σημαντική άνοδο κατά 6,7% με τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων να εμφανίζουν άνοδο. Η εταιρεία και ο Όμιλος, για να απεικονίσουν ορθότερα τις πραγματικές αξίες των περιουσιακών τους στοιχείων, αποφάσισαν την αλλαγή της πολιτικής αποτίμησης των γηπέδων-οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων
Σε επίπεδο κερδοφορίας Ομίλου, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων και προ επανεκτίμησης παγίων και αποτελέσματος μετάλλου (adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 29,2 εκατ. έναντι 27,1 εκατ. την αντίστοιχη χρήση πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 7.7%, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν το 2014 σε ζημιές 51 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 58 εκατ. ευρώ το 2013. Η μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρονιάς ήταν η ζημία προερχόμενη από την επανεκτίμηση παγίων στην εύλογη αξία ύψους 23,4 εκατ. ευρώ

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017