Χάος και Χάος(Ι)…

Χάος και Χάος(Ι)…

ΧΑΟΣ: Εντελώς θεωρητικά, με τα συνολικά χαρτονομίσματα σε κυκλοφορία να ανέρχονται πάνω-κάτω σε 900 δις σε όλην την Ευρώπη…
  • αν το 5% των καταθετών ζητούσαν τα χρήματα τους πίσω σε φυσική μορφή,δεν θα δημιουργούσαν συστημική κατάρρευση και θα έξυναν το βαρέλι;

ΧΑΟΣ(Ι): Στην πράξη το ποσοστό αυτό που θα μπορούσε να το πυροδοτήσει, είναι κατά πολύ μικρότερο. Κατά τα λοιπά… ανησυχούν για πιθανό Ελληνικό “bank run”!!!!

* ,