Χάνουν τη “γαλάζια σημαία τους” τρεις ελληνικές παραλίες | Mikrometoxos.gr

Χάνουν τη “γαλάζια σημαία τους” τρεις ελληνικές παραλίες

04.08.2015 19:46
Χάνουν τη “γαλάζια σημαία τους” τρεις ελληνικές παραλίες, οι οποίες κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν πλέον τις προδιαγραφές για τη διατήρηση του βραβείου αυτού.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, στις εν λόγω ακτές η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει εξαιρετική. Οι επιθεωρητές όμως της εταιρίας διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, καθαριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου χώρου.

Παρά τις προειδοποιήσεις, οι ελλείψεις αυτές δεν διορθώθηκαν κατά την περίοδο επανελέγχου. Κατά συνέπεια τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν, κατά τα προβλεπόμενα, να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

Οι τρεις ακτές, οι οποίες αποσύρθηκαν είναι οι εξής:

• Ακτή Κακιά Λαγκάδα – Δήμος Κυθήρων – Αττική
• Ακτή Καλό Νερό – Δήμος Τριφυλίας – Μεσσηνία
• Ακτή Νέα Χώρα – Δήμος Χανίων – Χανιά

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία”, οι παραπάνω ακτές δεν μπορούν να είναι υποψήφιες για βράβευση την επόμενη χρονιά.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017