ΧΠΑ: Το SME του Ftse25 έκλεισε με discount 0,20%

Συνεδρίαση αξιοπρόσεκτων κερδών στην Αγορά Παραγώγων, που συνοδεύτηκε με μικρή αύξηση των συναλλαγών στα συμβόλαια του δείκτη και σημαντική μείωση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (25.707 συμβόλαια).

Στα 4.153 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.232, 739 για τον Αύγουστο και 493 για τον Σεπτέμβριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα 1.529,5) κινήθηκε μεταξύ 1.521 και 1.540 μονάδων, κλείνοντας με υποτίμηση 0,2%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΑΛΦΑ (1.129), Eurobank (3.000), Πειραιώς (6.705), Εθνική (7.406), MIG (6.335), ΔΕΗ (454), ΕΧΑΕ (118), ΟΠΑΠ (196).

Έκλεισε μικρή “short” θέση στην ΑΛΦΑ λήξεως Σεπτεμβρίου.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι:

Εθνική (16.675.741 τεμ.). Πειραιώς (29.496.008 τεμ.), ΑΛΦΑ (10.754.099 τεμ.) και Eurobank (8.396.961 τεμ.).

(*) Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

 

* ,