ΧΠΑ: Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης επανήλθε σε discount 0,75%

Συνεδρίαση δύο όψεων στην Αγορά Παραγώγων, που ξεκίνησε με αξιοπρόσεκτες απώλειες και ολοκληρώθηκε με οριακή υποχώρηση.

Ελαφρώς αυξημένες οι συναλλαγές στα συμβόλαια του δείκτη και σημαντικά περισσότερες στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (94.341 συμβόλαια).

Στα 5.729 συμβόλαια του δείκτη, αυξήθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.579, 1.325 για τον Ιούλιο και 254 για τον Αύγουστο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 1.388,75) κινήθηκε μεταξύ 1.370 και 1.397,5 μονάδων και αιφνιδιαζόμενο από τις τελικές δημοπρασίες γύρισε σε υποτίμηση 0,75%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (45.000 Εθνική, 15.000 Alpha Bank, 50.000 Πειραιώς, 6.000 Eurobank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε:

  • ΔΕΗ (1.120), Alpha Bank (7.731), Eurobank (9.725), Πειραιώς (18.676), Εθνική (53.564), MIG (1.814), ΟΠΑΠ (580), ΟΤΕ (461), Ελ. Πετρέλαια (108), Μυτιληναίο (119).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι:

  • Εθνική (17.114.629 τεμ.). Πειραιώς (59.249.976 τεμ.), Alpha Bank (18.928.310 τεμ.) και Eurobank (15.352.820 τεμ.).

(*) Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

* ,