ΧΠΑ: Συνεδρίαση αξιοπρόσεκτης μεταβλητότητας που κατέληξε με σημαντική άνοδο

ΧΠΑ

Συνεδρίαση αξιοπρόσεκτης μεταβλητότητας που κατέληξε με σημαντική άνοδο και στην Αγορά Παραγώγων, ενώ το volatility και οι πρώτες μετακυλίσεις θέσεων, αύξησαν κάπως τις συναλλαγές στα συμβόλαια του δείκτη και πολύ περισσότερο στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (116.420 συμβόλαια).

Στα 5.394 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 2.013, 1.345 για τον Ιούλιο και 668 για τον Αύγουστο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 1.433,5) κινήθηκε μεταξύ 1.386 και 1.440,75 μονάδων και διατήρησε την υποτίμηση στο 0,3%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Αυξήθηκε ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (704.000 Εθνική, 236.000 Alpha Bank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΔΕΗ (480), Alpha Bank (13.361), Eurobank (10.953), Πειραιώς (43.028), Εθνική (43.516), MIG (3.920), ΟΠΑΠ (131), ΟΤΕ (246), Μυτιληναίο (126), ΓΕΚ (140), Τιτάνα (108).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (6.112.922 τεμ.). Πειραιώς (47.292.886 τεμ.), Alpha Bank (12.559.994 τεμ.) και Eurobank (11.125.537 τεμ.).

(*) Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

* ,