ΧΠΑ: Πρωτιά της Επενδυτικής Τράπεζας τον Αύγουστο

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών σε ό,τι αφορά τα ΣΜΕ του FTSE 25 τον Αύγουστο 2016, κατέκτησε η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος με ποσοστό 36,93% έναντι 38,52% τον Αύγουστο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Εθνική Χρηματιστηριακή (16,93%) και στην τρίτη η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ (11,33%).
«Περνώντας» στα δικαιώματα του FTSE 25, την πρώτη θέση τον Αύγουστο καταλαμβάνει η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος με ποσοστό 43,64%, τη δεύτερη θέση η Εθνική Χρηματιστηριακή (33,18%) και την τρίτη η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ Χρηματιστηριακή με 8,73%.
Αντίστοιχα, στα ΣΜΕ της Εθνικής Τράπεζας  τον Αύγουστο, πρώτη έκοψε το νήμα η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος με ποσοστό 18,18%, δεύτερη η Euroxx με 11,31% και τρίτη η Guardian Trust Χρηματιστηριακή με 10,33%.
Παράλληλα, στο οχτάμηνο του 2016, στα ΣΜΕ του FT25, στη πρώτη θέση βρίσκεται η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος με 32,97%, στη δεύτερη θέση η Εθνική Χρηματιστηριακή με 20,54% και στην τρίτη η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με 10,61%.
* ,