ΧΠΑ: Νέα καθίζηση συναλλαγών στα συμβόλαια του δείκτη όσο και στα επί μετοχών…

Συνεδρίαση που ξεκίνησε ελαφρώς ανοδικά και εξελίχθηκε σε αξιοπρόσεκτη υποχώρηση που μαζεύτηκε στο τέλος και στην Αγορά Παραγώγων, όμως παρά την σχετική μεταβλητότητα νέα καθίζηση παρουσίασαν οι συναλλαγές, τόσο στα συμβόλαια του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (25.324 συμβόλαια).
Στα 4.370 συμβόλαια του δείκτη, αυξήθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.325, 1.092 για τον Αύγουστο και 233 για τον Σεπτέμβριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 1.493,5) κινήθηκε μεταξύ 1.487,25 και 1.525 μονάδων και διατήρησε την υποτίμηση στο 0,8%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (43.797Alpha Bank, 34.100 ΟΠΑΠ, 5.500 ΔΕΗ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε:
  • Alpha Bank (2.536), Eurobank (5.378), Πειραιώς (6.080), Εθνική (7.460), MIG (2.244), ΟΤΕ (470), ΟΠΑΠ (162).
Ίσως αξίζουν αναφοράς τα 10 δικαιώματα αγοράς για τον ΟΠΑΠ, λήξεως Σεπτεμβρίου, με τιμή εξάσκησης τα 7,60 ευρώ.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι:
  • Εθνική (17.112.922 τεμ.). Πειραιώς (54.992.886 τεμ.), Alpha Bank (10.325.302 τεμ.) και Eurobank (12.901.279 τεμ.).
(*) Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
* ,