ΧΠΑ: Μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις – γύρισε σε premium 0,85%.

ΧΠΑ: Με καθαρά πτωτική τάση ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και του μήνα, με τις συναλλαγές να υποχωρούν σημαντικά στο συμβόλαιο του δείκτη και να παρουσιάζουν αυξητικές διαθέσεις στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (49.202 συμβόλαια).

Μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον μήνα Μάρτιο, που έφθασαν τα 35.978 συμβόλαια.

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 5.027 και συγκεκριμένα 4.898 για τον Μάρτιο, 126 για τον Απρίλιο και 3 για τον Ιούνιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 260,75) κινήθηκε μεταξύ 254,25 και 268 μονάδων, γυρίζοντας σε premium 0,85%.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (52.717 ΔΕΗ, 6.000 Eurobank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΤΕ (1.733), ΔΕΗ (1.582), ΑΛΦΑ (9.517), Εθνική (18.532)

Πειραιώς (18.575), Eurobank (17.172), ΟΠΑΠ (747), Μυτιληναίο (388), MIG (2.013), ΓΕΚ (144), ΕΛΠΕ (233), ΕΧΑΕ (166), Τιτάνα (161), Motor Oil (188).

Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTASE παρέμεινε στο 82%, με τον όγκο συναλλαγών να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, στα συνολικά 392 δικαιώματα (347 δικαιώματα αγοράς και 45 δικαιώματα πώλησης).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: ΑΛΦΑ (45.748.319 τεμ.), Eurobank (50.399.112 τεμ.), Πειραιώς (32.703.065 τεμ.), Εθνική (2.051.490 τεμ.).

* ,