ΧΠΑ: Γύρισε σε premium 0,20% το ΣΜΕ του FTSE

Καθαρά πτωτική, η δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με σταθερά χαμηλές τις συναλλαγές στα συμβόλαια του δείκτη, ενώ μικρή μείωση παρουσίασε ο όγκος και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (77.477 συμβόλαια).
Στα 5.634 συμβόλαια του δείκτη, αυξήθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).
Το συμβόλαιο του FTSE25 κινήθηκε μεταξύ 1.381,25 και 1.419 μονάδων και γύρισε σε PREMIUM 0,20%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (69.723 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε:-
ΔΕΗ (335), Alpha (7.715), EΥΡΩΒ (9.077), ΠΕΙΡ (15.985), ΕΤΕ (39.294), MIG (4.055), ΟΠΑΠ (232), ΟΤΕ (291), ΓΕΚ (110).
Έκλεισε μικρή “short” θέση σε Alpha Bank.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι:
Εθνική (17.114.629 τεμ.). Πειραιώς (59.249.976 τεμ.), Alpha Bank (18.414.720 τεμ.) και Eurobank (15.452.820 τεμ.).
(*) Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
* ,