ΧΠΑ: Αυξήθηκε εντυπωσιακά η υπάρχουσα υποτίμηση στο 3,20%

ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: Συνεδρίαση σημαντικής μεταβλητότητας, η τελευταία της εβδομάδας στην Αγορά Παραγώγων, που ξεκίνησε με ανοδικές διαθέσεις και ολοκληρώθηκε κοντά στα χαμηλά ημέρας.

Σημαντική μείωση παρουσίασαν οι συναλλαγές στο συμβόλαιο του δείκτη και αξιοπρόσεκτη αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (71.979 συμβόλαια).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 13.472 και αναλυτικά 12.156 για τον Φεβρουάριο και 1.316 για τον Μάρτιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 208,75) κινήθηκε μεταξύ 207,5 και 233,5 μονάδων αυξάνοντας εντυπωσιακά την υπάρχουσα υποτίμηση στο 3,20%.

Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΤΕ (1.350), ΔΕΗ (2.028), Alpha (22.022), ΕΤΕ (17.929), Πειραιώς (16.630), EΥΡΩΒ (8.655), ΟΠΑΠ (723), ΜΥΤΙΛ (597), MIG (984), Ελλάκτωρα (144), ΕΧΑΕ (136), ΓΕΚ (182).

Σύμφωνα με την Alpha Finance, στην Αγορά δικαιωμάτων υψηλής κεφαλαιοποίησης ο συνολικός όγκος διατηρήθηκε χαμηλά στα 343 τεμάχια (251 δικαιώματα αγοράς και 92 δικαιώματα πώλησης) ενώ η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα παρέμεινε στα επίπεδα του 73%.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι (με στοιχεία μόνον από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ!!) είναι αυτοί των Alpha με 44,9 εκατ. τμχ, Πειραιώς με 26,1 εκατ. τμχ, Eurobank με 9,8 εκατ. τμχ και ΕΤε με 1,6 εκατ. τμχ.

* ,