ΧΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

1 ΑΝΔΡΟ ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) GRS433003019

2 ΑΤΕΚ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) GRS340263003

3 ΕΚΤΕΡ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) GRS222213001

4 ΕΛΙΝ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) GRS477003008

5 ΕΛΤΟΝ ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟ) GRS397003005

6 ΚΟΥΑΛ QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) GRS396003006

7 ΚΤΗΛΑ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ) GRS354003006

8 ΠΑΠ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ) GRS065003006

9 ΠΠΑΚ PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) GRS405003005

10 ΡΕΒΟΙΛ ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π (ΚΟ) GRS473003002

* ,