ΧΑ: Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε σε 60,4% από 59,5% | Mikrometoxos.gr

ΧΑ: Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε σε 60,4% από 59,5%

07.11.2016 17:29
Μηνιαία Έκδοση ΑξΙΑnumbers

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 2016. Τον Οκτώβριο 2016 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

  • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €36,09 δισ., αυξημένη κατά 5,0% από τον προηγούμενο μήνα. Το ίδιο ποσοστό αύξησης της συνολικής κεφαλαιοποίησης συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα καταγράφεται και στην περίπτωση που δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ.
  • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.
  • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 62,7% έναντι 61,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,6%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.331,17 εκατ. ευρώ ή 3,7%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 60,4% έναντι 59,5% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,5%.
  • Συνολική αξία συναλλαγών €0,91 δις (αυξημένη κατά 10,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 16,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
  • Η επιτυχημένη εισαγωγή του εταιρικού ομολόγου της HOUSEMARKET στην Οργανωμένη Αγορά στις 6/10/2016. Η αξία συναλλαγών του ομολόγου ανήλθε στα 2,98 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η συνολική αξία συναλλαγών των εταιρικών ομολόγων (Οργανωμένης και Εναλλακτικής Αγοράς) να παρουσιάσει αύξηση και να ανέλθει στα 3,50 εκατ. ευρώ (από 0,34 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα).
  • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 986.641.222 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 21,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.262.024.968 τεμάχια) και μείωση 68,1% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015 (3.093.255.579 τεμάχια).
  • Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2016 πραγματοποίησαν το 48,8% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
  • 12,22 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 12,84 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
  • 489 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 487 τον προηγούμενο μήνα).
  • Κέρδη της τάξης του 4,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017