ΧΑ: Η διόρθωση δείχνει ότι έχει ακόµα δρόµο…

Τεχνικά το ανοδικό σερί του Γενικού ∆είκτη τερµατίστηκε ακριβώς στο µέσον των δύο µεγάλων µαύρων κεριών της 24ης και 27ης Ιουνίου.

Σε αυτή την κίνηση µόνο ο MACD γύρισε θετικός καθώς άλλοι βραχυπρόθεσµοι κινητοί µέσοι έχουν ακόµα αρκετή απόσταση για να µεταβάλλουν την τάση.

Ο τζίρος δεν παρουσίασε ιδιαίτερη έξαρση φθάνοντας σε µέσα επίπεδα λίγο πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ και τηρουµένων των εποχικών συνθηκών ήταν αρκετός για να οδηγήσει την Αγορά σε ένα µίνι ράλι 6,8%.

Σηµείο αναφοράς πλέον αποτελούν οι 530 µονάδες. Αν ο Γενικός ∆είκτης δεν χάσει αυτά τα επίπεδα θα µπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο προσδοκώντας µια κίνηση προς την ζώνη µεταξύ 575 -580 µονάδων όπου κινείται ο κινητός µέσος όρος των 30 ηµερών.

Η ένταση της εκτόνωσης της διόρθωσης πάντως µετά το πολύηµερο ράλι ανόδου δείχνει ότι η διόρθωση έχει ακόµα δρόµο.

Η διάσπαση των 530 µονάδων δεν θα είναι καλό νέο για τους αγοραστές καθώς θα αυξήσει πλέον σηµαντικά τις πιθανότητες για διαπραγµάτευση του Γενικού ∆είκτη κάτω από τις 500 µονάδες αναζητώντας τις στηρίξεις του φετινού Φεβρουαρίου.

Συµπερασµατικά θα αναµέναµε η ερχόµενη εβδοµάδα να κινηθεί σε διορθωτικούς ρυθµούς αποφορτίζοντας περαιτέρω την ανοδική δυναµική.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

________________

Συνολική Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς: 39,7 δισ. ευρώ

Μέση ηµερήσια αξία συναλλαγών (εβδοµάδα): 54,4 εκατ. ευρώ

∆(%) εβδοµάδα: +32,2%

Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αµοιβαία Εσωτερικού εβδ.: -0,5 εκατ. ευρώ

Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αµοιβαία Εσωτερικού έτος: -6,96 εκατ. ευρ

* ,