ΧΑ: Απανωτά χτυπήματα, άλλες 2 εταιρείες πρόκειται να συγχωνευτούν (με απορρόφηση από τρίτη) και να εισαχθούν σε αγορά του εξωτερικού

Απανωτά χτυπήματα δέχεται το ΧΑ καθώς άλλες δύο εταιρείες πρόκειται να συγχωνευτούν (με απορρόφηση από τρίτη) και να εισαχθούν ως κύρια αγορά σε αγορά του εξωτερικού και να έχουν το ΧΑ σαν αγορά με δευτερεύουσα διαπραγμάτευση.
Το θέμα που έχει δημιουργηθεί στο ταμπλό του ΧΑ είναι πως από τη σχέση ανταλλαγής ευνοείται η μετοχή των Ελληνικών Καλωδίων η οποία πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης είχε περίπου το 1/6 της αποτίμησης των Σωλ. Κορίνθου.
Τώρα λόγω της σχέσης ανταλλαγής η μετοχών των Σωλ. Κορίνθου υποχωρεί 4,3% και βρίσκεται στα 0,89 ευρώ με αποτίμηση 110 εκατ. ευρώ και των Ελληνικών Καλωδίων ενισχύεται 19,35% και βρίσκεται στα 0,74 ευρώ με αποτίμηση 21,8 εκατ. ευρώ.
Βάσει της σχέσης ανταλλαγής οι μέτοχοι των ΣΩΛΚ θα λάβουν για κάθε μία μετοχή που έχουν μία νέα της Cenergy Holdings η οποία απορροφά τις εταιρείες.
Οι μέτοχοι των ΕΛΚΑ θα λάβουν μία νέα μετοχή της Cenergy για κάθε 0,4479 μετοχές των ΕΛΚΑ.
Δηλαδή 2,2 η αποτίμηση των ΕΛΚΑ θα πρέπει να κάνει μία φορά την αποτίμηση της ΣΩΛΚ.
Έλα όμως που στο ταμπλό του ΧΑ δεν το κάνουν και υπάρχει μεγάλη απόσταση…
Στην ΣΩΛΚ η Viohalco έχει το 85,8% του συνόλου των μετοχών και στην ΕΛΚΑ το 74,5% με την Πειραιώς να ελέγχει το 6,7%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Τη διασυνοριακή συγχώνευση των Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. και Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. με την Cenergy Holdings αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των τριών εμπλεκόμενων εταιρειών.
Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί μέσω της απορρόφησης των δύο πρώτων από την τρίτη. Σημειώνεται ότι και οι τρεις αποτελούν θυγατρικές του Ομίλου Viohalco S.A.
Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής, τα τρία δ.σ. αποφάσισαν τα εξής:
–    την έναρξη της διαδικασίας για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφωμένων Εταιριών από τη Cenergy Holdings,
–    τον ορισμό της 31ης Ιουλίου 2016 ως ημερομηνίας Ισολογισμού Μετασχηματισμού,
–    τη σύνταξη και την ολοκλήρωση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης και των σχετικών εκθέσεων των Διοικητικών Συμβουλίων επί της Διασυνοριακής Συγχώνευσης,
–    τον καθορισμό των προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής μετοχών των Απορροφωμένων Εταιριών,
–    την αποδοχή και την έγκριση των εξής προπαρασκευαστικών ενεργειών: α) του διορισμού της RSM Greece Ανώνυμη Εταιρία ως οικονομικού συμβούλου για την αποτίμηση της αξίας των Συγχωνευομένων Εταιριών, και β) του διορισμού της ελεγκτικής εταιρίας «Mazars Advisory Services», ως κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα υπευθύνου για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 772/9 παρ. 1 του βελγικού Κώδικα Εταιριών και του άρθρου 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009, και
–    τη διενέργεια όλων των κατά τον νόμο απαιτουμένων σχετικών ενεργειών και γνωστοποιήσεων.

Γ.Κατικάς

* ,