ΧΑΡΑΚΙΕΣ: Που οριοθετούνται οι σημαντικές αντιστάσεις των 4 συστημικών…

ΧΑΡΑΚΙΕΣ: Σύμφωνα με τα βραχυπρόθεσμα διαγράμματα, παραμένει ζητούμενο το κλείσιμο του ΓΔ υψηλότερα των 858 μονάδων και του ΔΤΡ υψηλότερα των 730 μονάδων, καθώς αυτά είναι να σχετικά πρόσφατα ενδοσυνεδριακά υψηλά, που σημειώθηκαν στην συνεδρίαση της 7ης Μαίου.

Η χθεσινή συνεδρίαση ενίσχυσε σημαντικά τις κοντινές αντιστάσεις για τους Τραπεζικούς τίτλους. Έτσι, θα χρειαστεί το “κάτι παραπάνω” προκειμένου να υπερκεραστούν..

Για την ΑΛΦΑ τα 0,3550 και 0,3680 ευρώ, για την ΕΤΕ τα 1,27 – 1,28 και 1,30 ευρώ, για την EΥΡΩΒ τα 0,1500 – 0,1570 και 0,1730 ευρώ και για την ΠΕΙΡ η ζώνη 0,4880 – 0,50 ευρώ.

Στην περίπτωση του F25 και σύμφωνα με τα ίδια διαγράμματα, παραμένει τεχνικά ζητούμενο τα επιβεβαιωμένα κλεισίματα υψηλότερα των 255 – 258 μονάδων, που θα ισχυροποιήσει το σενάριο πιθανής αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης από καθοδική σε ανοδική, τοποθετώντας ως διαγραμματικό στόχο το επίπεδο αντίστασης των 280 με 300 μονάδων.

 

* ,