ΧΑΠ: Μειώθηκε το discount στο ΣΜΕ του Ftse στο 0,20%…

Συνεδρίαση εναλλαγής προσήμων και στην Αγορά Παραγώγων, με σταθερά χαμηλές τις συναλλαγές στα συμβόλαια του δείκτη, ενώ σημαντική μείωση παρουσίασε ο όγκος στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (65.902 συμβόλαια).
Στα 5.623 συμβόλαια του δείκτη, αυξήθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.983, 1.938 για τον Ιούλιο και 45 για τον Αύγουστο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 1.455,5) κινήθηκε μεταξύ 1.433,75 και 1.460 μονάδων και μείωσε την υποτίμηση στο 0,2%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (63.500 Alpha Bank, 25.114 Πειραιώς, 121.639 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΔΕΗ (567), Alpha Bank (14.202), Eurobank (4.273), Πειραιώς (16.842), Εθνική (20.926), MIG (7.101), ΟΠΑΠ (520), Ελ. Πετρέλαια (363), ΟΤΕ (353), Jumbo (338), Motor Oil (116).
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap μειώθηκε ελαφρά στο 44% ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 173 δικαιώματα (22 αγοράς και 151 πώλησης).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (17.114.529 τεμ.). Πειραιώς (55.449.975 τεμ.), Alpha Bank (17.661.732 τεμ.) και Eurobank (16.459.219 τεμ.).
(*) Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
* ,