ΧΑΛΚΟΡ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015 | Mikrometoxos.gr

ΧΑΛΚΟΡ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

12.03.2015 13:44

ΧΑΛΚΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

 

Η Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ. 1.Β. και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015, το οποίο έχει ως εξής:

 

Ανακοίνωση, Δημοσίευση & Σχολιασμός των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2014

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ετήσια ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρίας

Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Ανακοίνωση & Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2015

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ανακοίνωση & Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2015

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ανακοίνωση & Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεάμηνου 2015

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

 

Η εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2014.

* Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου.

 

 

Η Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ. 1.Β. και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015, το οποίο έχει ως εξής:

 

Ανακοίνωση, Δημοσίευση & Σχολιασμός των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2014

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ετήσια ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρίας

Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Ανακοίνωση & Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2015

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ανακοίνωση & Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2015

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ανακοίνωση & Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεάμηνου 2015

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

 

Η εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2014.

* Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου.

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017