Φως στην άκρη του –κατασκευαστικού- τούνελ

Κατασκευαστικές εταιρίες

 ______________

του Μάνου Χατζηδάκη

________________

Φως στην άκρη του –κατασκευαστικού – τούνελ

Οι απομειώσεις χαμήλωσαν την τελική γραμμή ωστόσο πλέον οι βελτιώσεις γίνονται εντονότερες

Με ένα καλό εξάμηνο μπαίνουν στο δυνατό τρίτο τρίμηνο οι δύο μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας. Οι απομειώσεις έπαιξαν για μια ακόμη φορά το ρόλο τους χαμηλώνοντας το τελικό αποτέλεσμα όμως για πρώτη φορά φαίνεται ότι οι δύο εταιρίες έχουν βελτιώσει ισχυρά την λειτουργική τους επίδοση χάρις την μείωση του κόστους και την ωρίμανση έργων και επενδύσεων σε άλλους τομείς δραστηριοποίησης. Ο κλάδος έχει στο παρελθόν απογοητεύσει επενδυτικά κυρίως λόγω της συσσώρευσης χρεών από την καθυστέρηση πληρωμών έργων του Δημοσίου ή από αστοχίες σε επενδύσεις που δεν είχαν θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι μετά από μια περίοδο αρκετών ανακατατάξεων τόσο στον κλάδο όσο και εντός των εταιριών υπάρχει πιο αποτελεσματική στόχευση η οποία σε πρώτη φάση αποτυπώνεται στα λειτουργικά κέρδη και για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ πλέον και στην τελική γραμμή. Αναλυτικότερα:

Στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ παρά τις απομειώσεις 12 εκατ. ευρώ η τελική γραμμή δείχνει ισχυρή εμφανίζοντας κέρδη 27,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Το β’ τρίμηνο εμφάνισε μεν οριακές ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ λόγω εκτάκτων με τον κατασκευαστικό κλάδο να διακρίνεται (+43% κύκλος εργασιών, 34 εκατ. ευρώ EBITDA, 16 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη). Οι ανανεώσιμες κινήθηκαν χαμηλότερα μεν (-8% στο β’ τρίμηνο) χωρίς να έχουν συνεισφορά στην κερδοφορία ωστόσο στο κοντινό μέλλον αναμένονται προσθήκες που θα ενισχύσουν την εικόνα της δραστηριότητας. Η συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα αναμένεται να ανέλθει στα 990MW (υπό κατασκευή τα 243MW). Το ίδιο ισχύει και για τις παραχωρήσεις καθώς από του χρόνου θα αρχίσουν να έρχονται έσοδα από την έναρξη λειτουργίας νέων διοδίων. Στο α’ εξάμηνο ο όμιλος έχει επενδύσει στο εν λόγω πεδίο περί τα 68 εκατ. ευρώ.  Το συνολικό ανεκτέλεστο του κατασκευαστικού κλάδου διαμορφώνεται σε 2,7 δις ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε 563,5 εκατ. ευρώ έναντι 431,8 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο με βασικές αιτίες τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε ΑΠΕ και Παραχωρήσεις.

Η εικόνα στην Ελλάκτωρ ήταν πιο αδύναμη. Οι πωλήσεις στο β’ τρίμηνο ήταν αυξημένες 23% με μόνο κλάδο την διαχείριση απορριμμάτων να υστερεί στον τομέα αυτό. Ο κατασκευαστικός κλάδος εμφάνισε αύξηση 30%μ οι παραχωρήσεις 14% λόγω της αύξησης της κίνησης στην Αττική οδό (+4% στο εξάμηνο έναντι +3% στο α’ τρίμηνο) ενώ οι ΑΠΕ εμφάνισαν αύξηση τζίρου 15% μετά την προσθήκη των νέων 37ΜW. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά μειώθηκαν κατά 96% καθώς το περιθώριο παραμένει αρνητικό για τον κατασκευαστικό κλάδο. Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 544 εκατ. ευρώ από 527 εκατ. ευρώ στην αρχή της χρονιάς ωστόσο σε επίπεδο ταμειακών ροών στο εξάμηνο καταγράφεται θετική οργανική ταμειακή ροή 33.9 εκατ. ευρώ έναντι εκροών 39 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Στην διαμόρφωση των κερδών έχουν παίξει ρόλο οι εξής έκτακτοι παράγοντες: α) Κέρδη από αποζημίωση διαφυγόντων κερδών 12,1 εκατ. ευρώ από την αναδιάρθρωση του έργου του Μορέα β) Απομειώσεις συμμετοχών ύψους 9,7 εκατ. ευρώ και γ) επιβάρυνση € 14,5 εκατ. ευρώ από την αρνητική έκβαση διαιτησίας αναφορικά με αποζημιώσεις του έργου  κατασκευής μονάδας βιολογικού καθαρισμού στο Jebel Ali. Το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο της κατασκευής ανέρχεται σε 2,8 δις ευρώ (48% Ελλάδα) ενώ υπάρχουν και συμβάσεις ~ 280 εκατ. ευρώ προς υπογραφή.

 

Πως διαμορφώθηκε το εξάμηνο του Ελλάκτωρ κατά κατηγορία δραστηριότητας

Σε εκατ. ευρώ Κύκλος Εργασιών EBITDA Μερικά Αποτελέσματα Καθαρά κέρδη
Περίοδος/Δραστηριότητα Η1:16 Η1:15 Δ (%) Η1:16 Η1:15 Δ (%) Η1:16 Η1:15 Δ (%) Η1:16 Η1:15 Δ (%)
Κατασκευές 662,7 555,5 19,3% 5,2 -10,3 150,5% -19,7 -23,1 14,7% -27,1 -29,9 9,4%
Real Estate 3,4 3,4 0,0% 1,3 1,0 30,0% 0,7 0,4 75,0% -0,4 -0,6 33,3%
Παραχωρήσεις 112,4 101,7 10,5% 79,3 64,3 23,3% 46,8 29,3 59,7% 4,5 -1,1 509,1%
Περιβάλλον 46,7 63,0 -25,9% 7,0 10,0 -30,0% 4,5 7,9 -43,0% -1,5 4,0 -137,5%
Ανανεώσιμες Πηγές 22,1 19,2 15,1% 16,1 14,5 11,0% 11,4 10,7 6,5% 3,6 2,8 28,6%
Λοιπά 0,1 0,1 0,0% -1,2 0,0 -1,4 -0,5 -180,0% -10,1 -12,3 17,9%
Σύνολο Ομίλου 847,4 742,9 14,1% 107,7 79,5 35,5% 42,3 24,7 71,3% -31,0 -37,1 16,4%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Πως διαμορφώθηκε το εξάμηνο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ κατά κατηγορία δραστηριότητας

Σε εκατ. ευρώ Κύκλος Εργασιών EBITDA Μερικά Αποτελέσματα Καθαρά κέρδη
Περίοδος/Δραστηριότητα 6Μ:16 6Μ:15 Δ (%) 6Μ:16 6Μ:15 Δ (%) 6Μ:16 6Μ:15 Δ (%) 6Μ:16 6Μ:15 Δ (%)
Κατασκευές 491,9 361,1 36,2% 77,0 5,8 1227,6% 63,0 -8,6 832,6% 40,0 -11.6 444.8%
Ανανεώσιμες Πηγές 66,5 66,8 -0,4% 47,3 48,0 -1,5% 27,6 29,0 -4,8% 6,7 13.1 -48.9%
Θερμική Ενέργεια 16,5 12,8 28,9% 0,3 -0,1 400,0% 0,3 -0,1 400,0% 0,3 -1.4 121.4%
Real Estate 2,6 3,1 -16,1% 0,4 0,0 -0,7 -3,2 78,1% -2,5 -4.7 46.8%
Παραχωρήσεις 1,7 1,1 54,5% -0,3 -0,2 -50,0% -0,6 -0,5 -20,0% 0,2 1.1 -81.8%
Βιομηχανική Δραστηριότητα 1,7 1,6 6,2% -1,4 -1,1 -27,3% -2,1 -2,1 0,0% -2,8 -2.1 -33.3%
Μητρική 0,0 2,1 -100,0% -0,6 1,4 -142,9% -0,6 1,3 -146,2% -14,6 -2.0 -630.0%
Σύνολο Ομίλου 580,9 448,6 29,5% 122,7 53,8 128,1% 86,9 15,8 450,0% 27,3 -7.6 459.2%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή