Φουρλής: Στο μικροσκόπιο τα αποτελέσματα του 2014

Tα επιχειρηματικά εγχειρήματα σαφώς και εμπεριέχουν μεγάλο ή μικρότερο ρίσκο, όμως στην περίπτωση του Φουρλή, η επιλογή ανοίγματος των καταστημάτων New Look στη Ρουμανία, αποδεικνύεται πραγματική αιμοραγία για τον όμιλο και τους μετόχους του, γεγονός που πιστοποιείται από τα δημοσιευμένα μεγέθη της χρήσης του 2014.

Ειδικότερα, κατά τη χρήση του 2013, τα New Look είχαν ζημίες 1,8 δισ. ευρώ και το 2014 κατέγραψαν και πάλι ζημίες 3,8 εκατ. ευρώ, συνολικά δηλαδή σε δύο χρήσεις κατεγράφησαν ζημίες για τους μετόχους του Φουρλή 5,62 εκατ. ευρώ!

Σημειωτέον ότι ο τζίρος του καταστήματος New Look στη Ρουμανία, είχε διαμορφωθεί το 2013 σε 3,85 εκατ. και το 2014 μειώθηκε ελαφρά στα 3,62 εκατ. ευρώ. Τώρα, ποιος είχε αυτή την επιχειρηματική ιδέα, ο Βασίλης Φουρλής ή ο κ. Πεταλάς ή και οι δύο, δεν είναι γνωστό…

Στα ενδότερα του ισολογισμού του 2014 τώρα:

Τζίρος, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, από 386,4 εκατ. ευρώ το 2013, σε 399 εκατ. ευρώ το 2014.

EBITDA, από 26,16 εκατ., σε 28,4 εκατ. ευρω στη χρήση 2014.

Ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων για τους ιδιοκτήτες, μειωμένες το 2014 σε 6,51 εκατ.ευρω, από 7,78 εκατ. ευρώ, στη χρήση του 2013. Από αυτές τις ζημίες, τα 3,8 εκατ. προήλθαν από τα  New Look της Ρουμανίας, τα 2,621 εκατ. λόγω απομείωσης της Φουρλής Trade και υπήρχε και απομείωση (ζημία) 1,55 εκατ. ευρώ από επενδυτικό ακίνητο.

Στο λειτουργοκό κομάτι, τα ΙΚΕΑ είχαν τζίρο 267,7 εκατ., από 266,4 εκατ. στη χρήση 2013 και από κέρδη 1 εκατ., σε ζημία 1 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης κατά πέντε των σημείων παραγγελειοληψίας – Ρόδος, Κομοτηνη, Ηράκλειο κλπ.

Τα Interspor, είχαν τζίρο 122,3 εκατ. το 2014, από 111 εκατ. το 2013 και από ζημίες προ φόρων 1,8 εκατ. το 2013, εμφάνισαν κέρδη προ φόρων 4,31 εκατ. ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, η εικόνα της εισηγμένης εταιρείας είναι ικανοποιητική και το λειτουργικό της πρόβλημα, που βαραίνει τους μετόχους της, αποτελεί το άκρως ζημιογόνο μέχρι τώρα εγχείρημα με τα είση ένδυσης και υπόδησης των New Look στη Ρουμανία.

http://www.sportandbusiness.gr/business/item/42252-fourlis-sto-mikroskopio-ta-apotelesmata-tou-2014