ΦΦΓΚΡΠ: Αποτιμάται σε 1,82 δισ. ευρώ με πολλαπλασιαστή κερδών 12,9 για το 2014

FF Group: Τα αποτελέσματα του 2014 επιβεβαίωσαν τις θετικές εκτιμήσεις για το σύνολο του 2014.

Θετικές επιδόσεις σε όλες τις αγορές και κλάδους. Η επιτάχυνση της διεθνούς επέκτασης έχει προστατέψει την κερδοφορία της επιχείρησης από την κάμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πανίσχυρος όμιλος και πανάξιος εκπρόσωπος της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό…
Η αγορά αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών, τα EBITDA και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή την περίοδο 2015-2016 θα αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά 15% και 29% ετησίως αντίστοιχα.
ΦΦΓΚΡΠ: Αποτιμάται σε 1,82 δισ. ευρώ με πολλαπλασιαστή κερδών 12,9 για το 2014, με p/bv 13,7 και ΔΔΜ στο 0,08[!!!]. Η σχέση ev/ebitda διαμορφώθηκε στο 8,7.