Υστέρηση εσόδων 3,953 δισ. από τον στόχο παρουσίασε ο προϋπολογισμός | Mikrometoxos.gr

Υστέρηση εσόδων 3,953 δισ. από τον στόχο παρουσίασε ο προϋπολογισμός

14.01.2015 22:51

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,929 δισ. το δωδεκάμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,929 δισ. ευρώ και υστέρηση εσόδων 3,953 δισ. ευρώ, από τον στόχο που είχε τεθεί παρουσίασε ο προϋπολογισμός το δωδεκάμηνο Ιανουάριος – Δεκέμβριο 2014, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 3,640 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 5,441 δισ. το 2013. Σημειώνεται ότι ο επικαιροποιημένος στόχος για το 2014 προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,939 δισ. και έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 761 εκατ., στόχοι που δεν επιτεύχθηκαν λόγω της υστέρησης των εσόδων του προϋπολογισμού.

Αναλυτικότερα το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51,327 δισ. παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 3,953 δισ. ή 7,2 % έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού. Από αυτά έσοδα ύψους 1,9 δισ. ευρώ αφορά έσοδα από SMP’s (κέρδη ελληνικών ομολόγων που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης) τα οποία δεν εισπράχθηκαν στο 2014.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46,620 δισ., μειωμένα κατά 3,529 δισ. ή 7,0 % χαμηλότερα έναντι του στόχου του προϋπολογισμού.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,370 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 234 εκατ. έναντι του στόχου. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4.707 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 424 εκατ. έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 54,967 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,075 δισ. έναντι του στόχου του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,375 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου του προϋπολογισμού κατά 866 εκατ., κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 584 εκατ., των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 104 εκατ. και των δαπανών τόκων σε καθαρή βάση κατά 131 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 3,434 δισ. ή σε ποσοστό 6,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,398 δισ. ή ποσοστό 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 506 εκατ. για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 67 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 71 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση ανήλθε σε 1,152 δισ. για το 12μηνο 2014 έναντι 336 εκατ. για το 10μηνο 2014. Επομένως, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ανήλθε σε 816 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6,592 δισ., μειωμένες κατά 209 εκατ. έναντι του στόχου και κατά 58 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017