Υποβάθμισε σε CCC+ τη ΔΕΗ ο Standard & Poor’s, από Β- προηγουμένως – Αρνητικό το outlook | Mikrometoxos.gr

Υποβάθμισε σε CCC+ τη ΔΕΗ ο Standard & Poor’s, από Β- προηγουμένως – Αρνητικό το outlook

22.04.2015 13:55
Αυξημένοι οι κίνδυνοι ρευστότητας από τη συνεχή επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα
Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης  Standard & Poor’s, ως συνέπεια της πρόσφατης υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας σε CCC+.
Η νέα αξιολόγηση της ΔΕΗ διαμορφώνεται σε “CCC+”, από “Β-” προηγουμένως, με το outlook να είναι αρνητικό.
Μεταξύ των λόγων της υποβάθμισης είναι το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο η ΔΕΗ καλείται να λειτουργήσει.
Η υποβάθμιση αντανακλά, επίσης, τους αυξημένους κινδύνους ρευστότητας που απορρέουν από τη συνεχή επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και τη συρρίκνωση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για τη ΔΕΗ.
Σε αυτό το πλαίσιο, η αύξηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, οι αυξημένες επενδυτικές δεσμεύσεις και η μεγαλύτερη εξάρτηση από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, θα συνεχίσει να επιδρά αρνητικά στη ρευστότητα τους επόμενους μήνες.
Είναι, επίσης, κατανοητό, ότι η είσπραξη των οφειλών από τη ΔΕΗ παραμένει δύσκολη, καθώς οι πελάτες εμφανίζονται πιο απρόθυμοι να πληρώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
Εν τω μεταξύ, η ΔΕΗ πρέπει να καλύπτει τις λειτουργικές της δαπάνες, κυρίως το κόστος των καυσίμων και των φόρων, βάσει των τιμολογημένων εσόδων.
Αλλα μεγάλο μέρος των εσόδων αυτών δεν έχουν εισπραχθεί.
Περαιτέρω υποβάθμιση της ΔΕΗ θα μπορούσε να προκληθεί σε περίπτωση που:
– Οι πιστωτικές γραμμές της ΔΕΗ να ακυρωθούν.
– Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει μια κρίση ρευστότητας που περιορίζει την πρόσβαση της ΔΕΗ σε μετρητά ή σε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.
– Η εταιρεία αποτυγχάνει να εξασφαλίσει επιπλέον πιστωτικές διευκολύνσεις για τη χρηματοδότηση της
– Επιδείνωση των μελλοντικών επενδύσεων και των ληξιπρόθεσμων χρεών.
– Οι ταμειακές ροές της ΔΕΗ επιδεινώνονται.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017