Υπάρχει τρόπος να διασωθούν οι ιδιώτες μέτοχοι των τραπεζών; – Ναι υπάρχει – Τα 6 βήματα που θα διασφαλίσουν τους μετόχους

Υπάρχει τρόπος να διασωθούν οι ιδιώτες μέτοχοι των τραπεζών; – Ναι υπάρχει – Τα 6 βήματα που θα διασφαλίσουν τους μετόχους

  • Με 6 βήματα μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των τραπεζών και ο ιδιωτικός τους χαρακτήρας
Η τρίτη κατά σειρά ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε ένα εύρος από 10 έως 25 δισεκ. όπως αρχικά εκτιμήθηκε σε διάστημα 3ετών αποτελεί ταφόπλακα για τους ιδιώτες επενδυτές.
Η ανακεφαλαιοποίηση δεν θα φθάσει τα 25 δισεκ. σε καμία περίπτωση αλλά θα περιοριστεί μεταξύ 8-14 δισεκ. ευρώ.

Ποιος ιδιώτης που επένδυσε το 2013, που κλήθηκε να στηρίξει τις τράπεζες το 2014 θα επενδύσει νέα χρήματα το 2015;
Κανείς.
Μάλιστα το αρχικό σχέδιο ήθελε o ESM o μόνιμος μηχανισμός στήριξης να ανακεφαλαιοποιεί τις τράπεζες απευθείας που σημαίνει ότι οι τράπεζες θα αποκτούσαν ένα νέο μέτοχο σε ποσοστό πάνω από 50% τον ESM και δύο κατηγορίες κατεστραμμένων μετόχων το ΤΧΣ που έχει επενδύσει 25 δισεκ. και τους ιδιώτες επενδυτές που έχουν επενδύσει συνολικά 11,3 δισεκ. στις προηγούμενες αυξήσεις κεφαλαίου.
Σε ένα τέτοιο σενάριο είναι ξεκάθαρο ότι ο ιδιώτης επενδυτής απλά εξαϋλώνεται,  καταστρέφεται ενώ καταστρέφεται και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Αν επιλεγεί αυτός ο εύκολος δρόμος της απευθείας ουσιαστικά ανακεφαλαιοποίησης, καταστρέφοντας τους ιδιώτες μετόχους, ουσιαστικά οι ελληνικές τράπεζες θα κλείσουν οριστικά την πόρτα στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Ποιος θα αγοράσει ελληνικό banking ακόμη και αν υπάρξει στο μέλλον placement από τον ESM;
Ποιος θα ξαναγοράσει τράπεζες και δεν θα φοβάται μήπως υπάρξει και τέταρτη ή πέμπτη ανακεφαλαιοποίηση;
Άρα η λύση αυτή δεν μπορεί να είναι λύση.
Πως λοιπόν θα διασωθεί ο ιδιώτης μέτοχος;
Για να διασωθεί ο ιδιώτης μέτοχος απαιτούνται τα εξής βήματα στα οποία είναι θετικό ότι συγκλίνουν τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και άλλοι θεσμικοί φορείς όπως το ΤΧΣ αλλά και η ΕΚΤ και ο SSM.

Βήμα πρώτο – Ρεαλιστικό ποσό ανακεφαλαιοποίησης

Να υπάρξει μέριμνα ώστε η νέα ανακεφαλαιοποίηση να πραγματοποιηθεί με όρους ρεαλιστικούς και όχι ακραίους.
Δηλαδή στα AQR asset quality review δηλαδή ποιότητα στοιχείων ενεργητικού που ξεκινούν αρχές Αυγούστου περί τις 4-5 Αυγούστου και τα stress tests που θα επακολουθήσουν να καταλήξουν σε ρεαλιστικές κεφαλαιακές ανάγκες.
Ως ρεαλιστικές κεφαλαιακές ανάγκες νοούνται μεταξύ 8 και 12-13 δισεκ. ευρώ.
Αν η ΕΚΤ και ο SSM επιλέξει ακραίες παραδοχές είναι 100% βέβαιο ότι κανείς ιδιώτης δεν θα δείξει ενδιαφέρον.
Υπάρχει ένα ρεαλιστικό επιχείρημα.
Τον Ιούνιο τόσο ο επικεφαλής της ΕΚΤ όσο και η επικεφαλής του SSM ανέφεραν ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι φερέγγυες και κεφαλαιακά επαρκείς.
Πως ξαφνικά σε ένα μήνα βρέθηκαν να είναι αφερέγγυες και κεφαλαιακά ανεπαρκείς;
Προφανώς υπάρχουν αιτιολογίες, ύφεση και capital controls.
Ωστόσο αν επιλεγούν κριτήρια ρεαλιστικά, παραδοχές ρεαλιστικές στα stress tests είναι πολύ πιθανό να προκύψει ένα ρεαλιστικό ποσό ανακεφαλαιοποίησης.

Βήμα δεύτερο – Να αποτραπεί το resolution και το bail in

Ο κίνδυνος του resolution και του bail in δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι αν ενεργοποιηθεί οι μέτοχοι ΤΧΣ και ιδιώτες θα καταστραφούν.
Όμως είναι δυνατό το κράτος να θέλει να καταστρέψει τον εαυτό του;
Επίσης δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ ιδιώτη μετόχου και ΤΧΣ, στην διαδικασία του bail in ή του resolution όλοι οι μέτοχοι θα υποστούν τις καταστροφικές συνέπειες αναλογικά.
Ως εκ τούτου λοιπόν το ελληνικό κράτος έχει κάθε λόγο να προστατέψει την περιουσία του ΤΧΣ.
Ας δώσουμε ένα παράδειγμα.
Το ΤΧΣ επένδυσε 25 δισεκ. στις τράπεζες (χωρίς να προσμετράμε τα 15 δισεκ. του funding gap).
Η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται μόλις στα 8,8 δισεκ. ευρώ.
Αν υποστούν οι τράπεζες resolution και bail in η αξία της επένδυσης του ΤΧΣ θα αφανιστεί θα καταστραφεί.
Άρα το κράτος δεν μπορεί να βλάψει το κράτος, δεν μπορεί να ληφθεί μια απόφαση εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
Θα ήταν ανήκουστο το κράτος να δέχεται να ζημιωθεί και εν συνεχεία να δανείζεται για να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες θα πρόκειται για εθνική καταστροφή και γελοιοποίηση.
Οι πιθανότητες που δίνουμε να υπάρξει resolution ή bail in είναι μηδενικές.
Ταυτόχρονα όπως έχει αναφερθεί ΤτΕ, ΤΧΣ και ΕΚΤ διάκεινται θετικά ώστε να παραμείνουν 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα.

Βήμα τρίτο – Μεταφορά προβληματικών δανείων στο ΤΧΣ ή στο νέο Ταμείο των 50 δισεκ. ή σε bad bank

Η επίλυση του ακανθώδους προβλήματος των NPLs δεν είναι μόνο ζήτημα επιβίωσης και λειτουργίας των τραπεζών.
Το ΤΧΣ και ο ESM θέλουν υγιείς τράπεζες για να μπορέσουν να τις ιδιωτικοποιήσουν.
Για να ιδιωτικοποιηθούν δεν μπορεί να μεταφέρουν ένα χρόνιο πρόβλημα τα προβληματικά δάνεια, δεν μπορεί να μεταφέρουν μια μόνιμη αρρώστια και μιλάμε για υγεία του τραπεζικού συστήματος
Είναι επιβεβλημένο 30 ή 40 ή 50 δισεκ. προβληματικά δάνεια να φύγουν από τις τράπεζες κατά τρόπο επωφελή για το κράτος.
Οι τράπεζες πουλώντας NPLs θα πάρουν ένα κεφάλαιο άρα θα ανακεφαλαιοποιηθούν έμμεσα και θα μειώσουν τις πρωτογενείς ανάγκες σε κεφάλαιο.

Βήμα τέταρτο – Υπάρχει λύση για τον αναβαλλόμενο φόρο

Το ΤΧΣ μέσω των κεφαλαίων που θα διαθέτει – αν δεν προχωρήσει η λύση της bad bank ή της συλλογικής λύσης των NPLs – να απορροφήσει με μια διαδικασία που θα εξεταστεί, όλη την ανβαλλόμενη φορολογία των τραπεζών με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν το 50% του προβλήματος τους.
Θυμίζουμε ότι ο αναβαλλόμενος φόρος είναι 14 δισεκ. και αντιστοιχεί στο 55% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.

Βήμα πέμπτο – Αυξήσεις κεφαλαίου χωρίς όρους με συμμετοχή ιδιωτών και ESM – ΤΧΣ

Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να μην έχουν όρους, ούτε να ισχύσει το 10% συμμετοχής των ιδιωτών.
Αν έχει παρθεί μια στρατηγική απόφαση επίλυσης των NPLs να υλοποιηθούν ΑΜΚ που θα καλύψουν ιδιώτες παλαιοί και νέοι καθώς και ο ESM μέσω του ΤΧΣ.

Βήμα έκτο – Βασικές παράμετροι

1)Δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει προκαταβολή ανακεφαλαιοποίησης, δηλαδή το ποσό των 10 δισεκ. που έχει αναφερθεί, ίσως να μην υπάρξει.
2)Με βάση το κυρίαρχο σενάριο ο ESM θα ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες μέσω του ΤΧΣ ώστε το Ταμείο να μην χάσει την περιουσία του και υποστεί dilution.
Πρακτικά το ΤΧΣ θα είναι αυτός ο μηχανισμός που θα ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες.
3)Δεν έχει ωστόσο αποκλειστεί η άμεση ανακεφαλαιοποίηση από τον ESM.
Η άμεση ανακεφαλαιοποίηση δηλαδή απευεθίας από τον SSM, ενδείκνυται μόνο αν αποτύχει η διαδικασία συμμετοχής των ιδιωτών.
4)Όλοι οι εμπλεκόμενοι κατανοούν ότι πρέπει να μείνουν 4 τράπεζες συστημικού χαρακτήρα στην Ελλάδα.
5)Τα AQR θα ξεκινήσουν 3-4 Αυγούστου και τα stress tests θα ολοκληρωθούν εντός Οκτωβρίου του 2015.
6)Οι αυξήσεις κεφαλαίου θα υλοποιηθούν μεταξύ Νοεμβρίου του 2015 και Μαρτίου του 2016
7)Θα υπάρξουν καθολικά reverse split για να μπορέσουν να υλοποιηθούν ΑΜΚ.
8)Γνώμονας όλων θα πρέπει να είναι η λογική.
Αν δοθεί κίνητρο στον ιδιώτη θα συμμετάσχει σε νέα αύξηση κεφαλαίου.
Ο στόχος τόσο του ΤΧΣ όσο και του ESM θα πρέπει να είναι πως θα κρατήσουν τους ιδιώτες μετόχους.
9)Μπορεί βραχυχρόνια, ελλείψει διαπραγμάτευσης μετοχών, reverse split οι τραπεζικές μετοχές να χάσουν μεγάλο μέρος της αξίας τους αλλά η αξία ανακτάται αν παρθούν στρατηγικές αποφάσεις διάσωσης των τραπεζών π.χ. μέσω συλλογικής λύσης για τα NPLs.

www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

Δημοσιογράφος

* ,