ΥΠΟΙΚ: Από έξι μεγάλες εταιρείες η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Αύγουστο - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΥΠΟΙΚ: Από έξι μεγάλες εταιρείες η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Αύγουστο

30.09.2016 17:30

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, η αύξηση  τους τον Αύγουστο οφείλεται σε έξι ΑΦΜ μεγάλων εταιριών.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο μιλά για προσπάθεια παραπληροφόρησης και διαψεύδει τις ανακοινώσεις της ΝΔ και σχετικά δημοσιεύματα, τονίζοντας ότι η συνολική αύξηση εντός του έτους διαμορφώνεται στα 5,17 δισ. και όχι σε 9 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνει το ΥΠΟΙΚ, από τα στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη προκύπτουν τα εξής:

1. Σε βάση οκταμήνου, η συνολική μεταβολή για το 2016 είναι 5.170.819.402€, μειωμένη κατά 18% από τη συνολική μεταβολή για το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2015. Όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, τα περί συνολικής αύξησης 9 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους (όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας και σε δημοσιεύματα μερίδας των ΜΜΕ) απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα.

Αντιθέτως, η συνολική μεταβολή για το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2014 σε σχέση με αυτό του 2013 ήταν αυξημένη κατά 41,14% (χρονικό διάστημα που έμεινε στην ιστορία ως το success story της Νέας Δημοκρατίας).

2. Για τον μήνα Αύγουστο 2016, η μηνιαία μεταβολή ήταν 887.181.365 €, όπως αυτό αποδεικνύεται από τον πίνακα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ, και όχι 1 δισ. ευρώ. Τα 313.097.959 € από τη συνολική αύξηση των ληξιπρόθεσμων για τον Αύγουστο προέρχονται από οφειλές έξι ΑΦΜ μεγάλων εταιρειών (όπως επεξηγείται στις σημειώσεις του πίνακα).

3. Για τον μήνα Ιούλιο 2016, η μηνιαία μεταβολή ήταν 924.747.249 € εκ των οποίων τα 533.921.146 € προέρχονται από οφειλές τεσσάρων ΑΦΜ μεγάλων εταιριών (όπως επεξηγείται στις σημειώσεις του πίνακα).

4. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο ρυθμός αύξησης των ληξιπρόθεσμων ανά μήνα είναι σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με άλλα έτη.

Αναγνωρίζουμε τα σοβαρά προβλήματα πολιτών και επιχειρήσεων και εργαζόμαστε για την εξεύρεση λύσεων τόσο για την πληρωμή των οφειλών τους, όσο και για την εκκαθάριση του μεγάλου υπολοίπου που έχει συσσωρευθεί διαχρονικά. Ωστόσο, δύσκολα μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται προσπάθεια παραπληροφόρησης, με επιχειρήματα τα οποία, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία που παρατίθενται, δεν σχετίζονται με την πραγματικότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
31/12/2012 56.105.538.246
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 31/1/2013 56.996.840.601 891.302.355 1/2/2014 64.585.695.584 1.068.891.024 1/2/2015 76.070.904.073 837.802.318 1/2/2016 87.102.024.236 800.156.476
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 28/2/2013 57.601.769.695 604.929.095 1/3/2014 66.244.743.629 1.659.048.045 1/3/2015 77.052.265.451 981.361.378 1/3/2016 87.492.226.420 390.202.184
ΜΑΡΤΙΟΣ 31/3/2013 57.786.902.520 185.132.825 1/4/2014 66.733.657.953 488.914.324 1/4/2015 77.383.631.636 331.366.186 1/4/2016 87.711.173.598 218.947.178
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 30/4/2013 58.286.532.958 499.630.438 1/5/2014 67.500.477.000 766.819.047 1/5/2015 78.113.152.411 729.520.774 1/5/2016 88.541.303.156 830.129.558
ΜΑΙΟΣ 31/5/2013 59.160.722.450 874.189.492 1/6/2014 68.116.723.839 616.246.839 1/6/2015 78.908.282.648 795.130.237 1/6/2016 89.333.094.678 791.791.522
ΙΟΥΝΙΟΣ 30/6/2013 59.774.229.888 613.507.438 1/7/2014 69.099.831.287 983.107.448 1/7/2015 79.953.149.739 1.044.867.091 1/7/2016 89.660.758.548 327.663.870
ΙΟΥΛΙΟΣ 31/7/2013 60.181.122.564 406.892.677 1/8/2014 70.118.750.132 1.018.918.845 1/8/2015 80.343.178.841 390.029.102 1/8/2016 90.585.505.797 924.747.249
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 31/8/2013 61.214.404.285 1.033.281.721 1/9/2014 70.727.428.394 608.678.262 1/9/2015 81.537.178.486 1.193.999.645 1/9/2016 91.472.687.163 887.181.365
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2013 61.953.674.611 739.270.326 1/10/2014 71.550.032.287 822.603.893 1/10/2015 82.271.461.995 734.283.510
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 31/10/2013 62.880.374.122 926.699.511 1/11/2014 73.220.059.405 1.670.027.118 1/11/2015 84.177.912.081 1.906.450.086
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 30/11/2013 63.337.496.723 457.122.601 1/12/2014 74.213.545.575 993.486.170 1/12/2015 85.499.605.859 1.321.693.778
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2014 63.516.804.560 179.307.837 1/1/2015 75.233.101.755 1.019.556.180 1/1/2016 86.301.867.760 802.261.901
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 12ΜΗΝΟΥ 31/12/2012-31/12/2013 7.411.266.314 1/1/2014-1/1/2015 1/1/2015-1/1/2016 11.068.766.005 1/1/2016-1/1/2017
11.716.297.195
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΤΟΥΣ % 58,08% -5,52%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 8ΜΗΝΟΥ 1/1/2013-1/8/2013 5.108.866.041 1/1/2014-1/8/2014 7.210.623.834 1/1/2015-1/8/2015 6.304.076.731 1/1/2016-1/8/2016 5.170.819.402
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 8ΜΗΝΟΥ 41,14% -12,57% -18%
Επεξεργασία Στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Ημερομηνία: 29.9.2016
Παρατηρήσεις:
1) Αύγουστος: Προστέθηκαν μεγάλες οφειλές από έξι Α.Φ.Μ. (πρώην κρατική εταιρεία αερομεταφορών, εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών, κτλ) συνολικού ποσού 574.083.406 Ευρώ.
Το υπόλοιπο της μεταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς αυτές είναι 313.097.959 Ευρώ
2) Ιούλιος: Προστέθηκαν μεγάλες οφειλές από τέσσερα Α.Φ.Μ. (εταιρεία παραγωγής πυρομαχικών για το στρατό, εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών, κτλ) συνολικού ποσού 390.826.103 Ευρώ.
Το υπόλοιπο της μεταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς αυτές είναι  533.921.146 Ευρώ

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017