ΥΓΕΙΑ: Το 12μηνό της με μία ουσιαστική ματιά…

ΥΓΕΙΑ:

Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν για μία ακόμη φορά, συγκεκριμένα από τα 167,35 εκατ. της 31.12.2013 σε 143,7 εκατ. ευρώ, με τον δανεισμό του ομίλου να υποχωρεί κατά 12 εκατ. ευρώ περίπου στα 166 εκατ. ευρώ

 

Ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα συρρικνώθηκαν σε 8,6 εκατ. από 25,7 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης Δαν. Μόχλευσης στο 1,09.

 

Αποτιμάται σε 45 εκατ. περίπου οπότε προκύπτει σχέση p/bv κάτω του ενός τρίτου [0,313]. Διαπραγματεύεται πολύ κοντά στα ιστορικά χαμηλά της, στη τιμή του 0,1470 ευρώ…

 

Πέρυσι τέτοια περίοδο βρισκόταν στο μισό ευρώ… Για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 4,4 εκατ. ευρώ [τα σχόλια δικά σας]… Ζημίες 2014 σχεδόν 19 εκατ. ευρώ.