ΥΓΕΙΑ: Στο 8,24% χθες η μετοχή και -57,70% από την τιμή της στις 19.1.2014 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΥΓΕΙΑ: Στο 8,24% χθες η μετοχή και -57,70% από την τιμή της στις 19.1.2014

20.01.2015 08:51

ΥΓΕΙΑ: Στο 8,24% χθες η μετοχή της που έκλεισε στην τιμή του 0,1840 ευρώ, με την κφση στα 56,25 εκατ. ευρώ. Με κίνηση 12μήνου στο εύρος των 0,1470 και 0,5080 (μέσος όρος 0,3100 ευρώ)

Και -57,70% από την τιμή που είχαν στις 19.1.2014 στο 0,4350 ευρώ. Με τον γ.δ. να υποχωρεί στο ίδιο χρονικό διάστημα κατά 36,22%…

Αποτιμάται σε 56,3 εκατ. ευρώ περίπου με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,36.

Σε 321,22 εκατ. το σύνολο των υποχρεώσεων από τα 334,3 εκατ. στις 31.12.2013. Μακροπρόθεσμες δανειακές 150 εκατ. Προβλέψεις-λοιπές μακροπρόθεσμες: 60,5 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 13,9 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 97 εκατ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 155,94 εκατ. ευρώ (από 167,3 εκατ.) και δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 0,98. Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 2,5 εκατ. έναντι των -1,23 εκατ. ευρώ του 2013.

Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 3121 ατόμων έναντι των 3110 πέρυσι.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017