Τσάκισμα τιμής στόχου από 19,50 σε 14,30 ευρώ για την ΕΕΕ

Σε ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ από Overweight υποβαθμίζει την σύσταση για την μετοχή της Coca Cola 
Hellenic η JP Morgan σε χθεσινή της έκθεση.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο η υποβάθμιση αποδίδεται στην επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών σε κρίσιμες για τον όμιλο αγορές, όπως εκείνες της Νιγηρίας και της Ρωσίας.

Ο διεθνής οίκος υποβαθμίζει κατά 27% τις προβλέψεις για τα κέρδη του 2015 και εκτιμά ότι θα ανέλθουν στα 269 εκατ., από 366 εκατ. προηγουμένως (παλαιότερη πρόβλεψη). Τα έσοδα εκτιμάται πως θα ανέλθουν στα 6,124 δισ. ευρώ.

Για το 2014 βλέπει κέρδη 277 εκατ. και έσοδα 6,483 δισ.

Σε ό,τι αφορά το μέρισμα, προβλέπει πως θα διαμορφωθεί στα 0,35 ευρώ τόσο για την περυσινή χρήση όσο και για φέτος.